Wat is het?

In het bloed van ieder individu circuleren kleine fragmentjes celvrij DNA. Bij een zwangere vrouw is een deel van dit celvrij DNA afkomstig van de foetus en (grotendeels) van de placenta. Met behulp van een gespecialiseerde analyse van dit celvrij DNA kan men het syndroom van Down, Edwards of Patau en, indien je dit wenst, het syndroom van Turner, Triple X of Klinefelter bij de foetus opsporen. Deze analyse is ‘niet-invasief’: de analyse gebeurt na een eenvoudige bloedprik bij de moeder, zonder gevaar voor de baby (in tegenstelling tot vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

De NIPT is een screeningstest (= een inschatting van de kans op een bepaalde afwijking), geen vervanging van de vruchtwaterpunctie. Een afwijkend NIPT-resultaat moet steeds bevestigd worden door een vruchtwaterpunctie.

Praktisch

Wanneer doe je de NIPT?

De NIPT kan uitgevoerd worden vanaf de 10de zwangerschapsweek, maar indien je wil genieten van de terugbetaling kan dit pas vanaf de 12de zwangerschapsweek. De NIPT kan dan geprikt worden na de nekplooimeting.

Terugbetaling

De NIPT wordt sinds 1 juli 2017 terugbetaald in België:

  • Vrouwen zonder voorkeurregeling betalen een persoonlijk aandeel van maximaal 8,68 euro.
  • Bij vrouwen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, is de NIPT volledig gratis.

Indien je niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds, is de kostprijs van de NIPT 260 euro.

Geïnformeerde toestemming: wat wil je (niet) weten?

Je beslist zelf of je een NIPT wil laten uitvoeren, je bent hier niet toe verplicht.

Er is een speciaal aanvraagformulier nodig voor de NIPT, waarop je gynaecoloog een aantal verplichte gegevens moet invullen, in het kader van de terugbetaling. Je zal ook een geïnformeerde toestemming moeten ondertekenen alvorens de NIPT wordt uitgevoerd.

  • Wil je de NIPT laten uitvoeren, dan test je standaard op het syndroom van Down, Patau en Edwards.
  • Wil je het geslacht graag weten? Dit mag je zelf kiezen en dien je apart aan te kruisen.
  • Als je wil weten of er ook een verhoogd risico bestaat op het syndroom van Turner, Klinefelter en/of Triple X dan kruis je dit expliciet aan op het formulier. Om deze beslissing te kunnen nemen wordt van je verwacht dat je de informatie over deze aandoeningen, opgenomen verder in deze brochure, grondig leest. Denk hier dus goed over na.

Je kan over je beslissing zeker nog overleggen met je gynaecoloog bij de 12-weken-echo. Ook met vragen kan je steeds bij hem of haar terecht.

Brochure

In de brochure die zich onderaan deze pagina bevindt kan je meer informatie terugvinden over:

  • hoe de NIPT werkt
  • de voordelen en nadelen tegenover de combinatietest
  • de NIPT bij een meerlingzwangerschap
  • de voornaamste chromosoomafwijkingen die de NIPT kan opsporen

Centra & specialisaties

Zwangerschap en bevalling

Laatste publicatiedatum: 14/01/2021