AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Neustussenschotcorrectie

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De heelkundige correctie van een neustussenschotdeviatie wordt een septoplastie genoemd.

Doel van de ingreep

Het doel van deze ingreep is om het neustussenschot recht te zetten en de neusdoorgankelijkheid te verbeteren. De ingreep mag niet verward worden met een rhinoplastie waarbij de neusbrug gecorrigeerd wordt en dus ook de esthetiek van de neus verandert.

De ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene anesthesie. Via een kleine insnede vooraan in de neus wordt een toegang gemaakt tot het neustussenschot. Het litteken is op deze manier niet zichtbaar na de ingreep. De stukjes kraakbeen en bot die scheef staan worden verwijderd en zo nodig herplaatst na remodelleren.

Met enkele hechtingen wordt de insnede in het neusgat weer dicht gehecht. Eventueel worden er neustampons, een gaaswiek of kunststofplaatjes tegen het neustussenschot geplaatst om het gecorrigeerde neustussenschot te ondersteunen en een ophoping van bloed in het neustussenschot (hematoom) te voorkomen. Dit materiaal en de hechtingen worden nadien tijdens postoperatieve afspraken op de raadpleging verwijderd.

Soms worden enkele hechtingen ter plaatse gelaten en resorberen deze zich vanzelf.

Bij een ingreep bestaat de kans op een verwikkeling, dit is gelukkig erg zeldzaam.
Enkele mogelijke verwikkelingen zijn:

  • neus: bloedcollectie in het neustussenschot (hematoom), infectie, gaatje in het neustussenschot, deformatie van het tussenschot, reukstoornissen, gevoelsstoornissen
  • tanden: verdoofd gevoel aan de tanden
  • hersenen: lekkage van hersenvocht
  • allergische reactie

Na de ingreep

Na de ingreep schrijft je arts de nodige medicatie voor, krijg je een neusspoelkit en neuszalf mee naar huis. Je arts zal je uitleggen hoe je dit moet gebruiken. De postoperatieve zorgen zijn zeer belangrijk voor de wondgenezing en in belangrijke mate bepalend voor het eindresultaat.

De weken na de ingreep worden postoperatieve afspraken voorzien om de hechtingen, tampons en plaatjes te verwijderen. Zo nodig worden slijmen en korsten uit de neus verwijderd. Gedurende een maand geldt een contactsportverbod, omdat het gereconstrueerde neustussenschot nog onstabiel is.

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith