AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Neurologische revalidatie

Wat is het?

Wat is het?

Jaarlijks worden in Vlaanderen tienduizenden mensen getroffen door een neurologische aandoening. Deze aandoening treft de hersenen, het ruggenmerg of het zenuwstelsel. Een gekend voorbeeld van een neurologische aandoening is een beroerte (cerebrovasculair accident). Ook MS (multiple sclerose) en de ziekte van Parkinson zijn neurologische aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor een vermindering van het functioneren en de levenskwaliteit.

Het zenuwstelsel beschikt over een aantal mogelijkheden tot herstel en aanpassing. Revalidatie heeft hierop een invloed, waarbij een multidisciplinaire aanpak een belangrijke rol speelt. Met een team van artsen en therapeuten van verschillende disciplines testen we de patiënt. Er worden vervolgens samen met de patiënt doelstellingen voor de revalidatie opgesteld.

Via therapie proberen we zo de kwaliteit binnen het dagelijks functioneren te verbeteren. Alle therapeuten scholen zich voortdurend bij zodat elke patiënt een individueel aangepaste behandeling krijgt. De verschillende disciplines maken ook gebruik van moderne technologie (zoals applicaties en hoogtechnologische trainingstoestellen).

Deze revalidatie is bedoeld voor mensen met neurologische aandoening. De meest frequente aandoeningen zijn:

 • CVA (cerebrovasculair accident)
 • MS (multiple sclerose) na opstoot
 • ziekte van Parkinson na acute achteruitgang (zie ook revalidatie bij de ziekte van Parkinson)
 • polyneuropathie (een aandoening van de zenuwen van armen en benen)
 • paraplegie of paraparese (onvolledige, tweezijdige verlamming)
 • tetraplegie (verlamming van de vier ledematen of quadriplegie) of tetraparese (onvolledige verlamming van de vier ledematen)
 • trauma of multitrauma

Verloop programma

Verloop programma

Revalidatie richt zich op behoud, herstel en/of verbetering van mogelijkheden van de personen met een neurologisch letsel of een functionele beperking. Opgenomen personen kunnen afhankelijk van hun noden een- tot vijfmaal per week revalideren. Het revalidatieprogramma kent een multidisciplinaire aanpak. Dat betekent dat het team bestaat uit artsen en therapeuten van verschillende disciplines. Het gaat om:

 • kinesitherapie
 • ergotherapie
 • logopedie
 • sociale dienst
 • diëtiek
 • psychologie

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Degrande Jan