AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Maagevacuatie

Wat is het?

Wat is het?

Een maagevacuatie brengt de snelheid van de maaglediging na de inname van een gestandaardiseerde maaltijd met vast voedsel in beeld. Een versnelde of vertraagde maaglediging kan klachten geven.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek moet je nuchter zijn. Dat betekent dat je de avond voor het onderzoek vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken of roken. Bespreek met je arts of je je normale medicatie mag nemen.

Verloop onderzoek

Voor het onderzoek moet je een gestandaardiseerde maaltijd (twee boterhammen met een roerei) innemen op de dienst nucleaire geneeskunde. Aan het ei wordt een kleine hoeveelheid radioactief product toegevoegd om de maag te kunnen visualiseren. Hierna worden meteen beelden gemaakt. Er worden vijf opnames gemaakt die telkens een minuut duren. Tussen elke opname is er een tussenpauze van een halfuur. Het onderzoek duurt in totaal 2,5 à 3 uur.

Tussen de verschillende opnames mag je de dienst verlaten. Het is belangrijk dat je tussenin niets eet, drinkt of rookt.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke, Dr. Monsaert Els