AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Lymfescan

Wat is het?

Wat is het?

Een lymfescintigrafie toont hoe de afvoer van het lymfevocht vanuit de benen en/of armen gebeurt en brengt hiermee de werking van het lymfesysteem in beeld.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Er is geen speciale voorbereiding nodig. Je mag eventuele medicatie gewoon verder innemen.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. Er wordt een stof geïnjecteerd tussen de grote en de tweede teen aan beide voeten. Onmiddellijk daarna maakt de arts een scan, waarbij regelmatig verschillende opnames gemaakt worden.

Deel 1 (1 uur):

Afhankelijk van de klachten wordt een injectie met een licht radioactieve stof gegeven, ofwel tussen de tenen (bij klachten in de benen), ofwel tussen de vingers (bij klachten in de armen). Hierna worden onmiddellijk opnames gemaakt, in rust en bij lichte beweging van voeten of handen. Er wordt onderzocht of de radioactieve stof al dan niet afgevoerd wordt naar de lymfeklieren.

Tussentijd (1 uur):

Tijdens dit uur is het belangrijk om continu in beweging te zijn. Spierbeweging bevordert het transport van lymfevocht. Je krijgt de opdracht om gedurende een uur te wandelen (bij klachten in de benen) of met de armen te bewegen (bij klachten in de armen). Je mag hiervoor het ziekenhuis verlaten.

Deel 2 (10 minuten):

Er wordt een tweede reeks opnames gemaakt.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke, Dr. Willaert Willem