AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Longventilatie-/perfusiescintigrafie

Wat is het?

Wat is het?

Met dit onderzoek worden eventuele afwijkingen in het functioneren van de longen in beeld gebracht. Meestal verrichten we dit onderzoek om een longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long) aan te tonen. Soms wordt dit onderzoek aangevraagd als voorbereiding op een longoperatie om een goed beeld te krijgen van de gezonde delen van de longen. Via de ventilatiescintigrafie is het mogelijk de verdeling van de ingeademde lucht in de longen in beeld te brengen. Via de perfusiescintigrafie wordt de doorbloeding van de longen in beeld gebracht. In de meeste gevallen vindt een combinatie van de onderzoeken plaats.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Er is geen bijzondere voorbereiding vereist. Je moet niet nuchter zijn en eventuele medicatie mag worden ingenomen zoals op andere dagen.

Ventilatiescan

Bij het longventilatieonderzoek wordt een mengsel van lucht en een licht radioactieve stof ingeademd. Er zal gevraagd worden om diep in en uit te ademen gedurende een vijftal minuten via een mondmasker. Belangrijk is om in en uit te ademen via de mond en niet via de neus. Hierna gebeuren er onmiddellijk opnames gedurende ongeveer 15 - 20 minuten.

Perfusiescan

Voor de longperfusiescan wordt een radioactieve stof via een ader in de arm toegediend. het is goed om ondertussen diep in en uit te ademen. Hierna gebeuren opnieuw opnames gedurende 15 - 20 minuten. Indien je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kan je nadien de normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

Na enkele uren is het product volledig uit het lichaam verdwenen. Er dienen geen speciale maatregelen te worden genomen.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Alle informatie kan je terugvinden in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke