AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Liesbreukherstel

Wat is het?

Wat is het?

Soorten behandelingen

Er bestaan verschillende technieken om liesbreuken te herstellen zonder gebruik te maken van een prothese (ook wel een "netje" genoemd). De huidige richtlijnen van de Europese Vereniging voor Buikwandchirurgie (EHS) schrijven echter voor dat een liesbreuk bij een volwassene best wordt hersteld door een buikwandprothese te plaatsen. De belangrijkste reden is dat op termijn minder patiënten hervallen.

Een prothese plaatsen ter versteviging van de buikwand in de lies kan gebeuren op klassieke wijze (open ingreep met snede in de lies) of op laparoscopische wijze (via een kijkoperatie met drie kleine snedes).
In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent kiezen we voornamelijk voor een laparoscopische liesbreukoperatie of via een kijkoperatie. Soms is er echter een goede reden om de ingreep op klassieke wijze uit te voeren. De chirurg zal dit dan ook zo met jou bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.

Voor het herstel van liesbreuken gebruiken we in onze dienst sinds 2009 steeds een zelffixerend netje. Dit netjes werd ontwikkeld door dr. Philippe Chastan in Bordeaux (ProGrip®). Het vertoont kleine haakjes, vergelijkbaar met een Velcro® systeem dat zich zo in de weefsels vasthecht. Daardoor moeten we geen pijnlijke hechtingen of nietjes meer gebruiken om het netje ter plaatse te houden. Je chirurg kan je bij de preoperatieve consultatie zo'n netje tonen, indien je dat wenst.

Bij een laparoscopie of kijkoperatie gebruikt de chirurg een scoop met videocamera en speciale instrumenten om de breuk te herstellen. Dat gebeurt door het plaatsen van een netje zonder een grote snede te maken. Het netje wordt via de laparoscopie net voor het buikvlies geplaatst, nadat eerst de liesbreuk naar binnen werd gebracht. In het Herniacentrum Maria Middelares Gent verkiezen we de laparoscopische techniek omwille van verminderde postoperatieve pijn en een sneller herstel.

In het Herniacentrum Maria Middelares Gent gebruiken we meestal de 'techniek volgens Lichtenstein' als open herstel. Daarbij wordt de lies verstevigd door het aanbrengen van een netje via een snede over de lies.

Bij erg grote liesbreuken die aan beide kanten voorkomen, wordt ook soms de 'techniek volgens Stoppa' toegepast. Daarbij wordt via een insnede op de middenlijn een groot net geplaatst dat beide liezen afdekt.

De open liesbreuktechnieken vormen een kleine minderheid in het totaal aantal liesbreuken die we in het Herniacentrum Maria Middelares Gent herstellen.

Nieuwste generatie operatierobot Intuitive DaVinci Xi
Nieuwste generatie operatierobot Intuitive DaVinci Xi

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Een liesbreukoperatie is over het algemeen een veilige ingreep. Ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

Bloeduitstortingen, wondinfectie en ontwikkeling van wondjes.Ontsteking van de prothese.
Nabloeding in de buikwand of in de lies; soms is een heroperatie noodzakelijk.Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan, bv. de waterblaas.
Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ...
Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.

Nevenwerkingen

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:


Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet, maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie en zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.

Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Die zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie.

Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een liesbreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is herval (recidief) aan dezelfde kant van het liesbreukherstel erg zeldzaam. Het percentage ligt op ongeveer 1 à 3% in de tien jaar volgend op de operatie.

Als je een liesbreukherstel aan één kant ondergaat, heb je ongeveer 10% kans om aan de andere kant een liesbreuk te ontwikkelen in de daaropvolgende tien jaar.

Richtlijnen voor thuis

Richtlijnen voor thuis

Liesbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Indien nodig zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien.

Het is de bedoeling dat je na de operatie zo snel mogelijk weer actief bent en veel beweegt.

Te vermijden gedurende drie weken:

  • het heffen van zware lasten
  • intensieve sportbeoefening

Na ontslag uit het ziekenhuis:

  • Ga tien dagen na de operatie bij je huisarts langs voor een controle van de wonden. In geval van een kijkoperatie zal de huisarts dan de hechtingen verwijderen. Uiteraard kan je of je huisarts bij problemen steeds contact opnemen met onze dienst.
  • Er wordt voor jou een controleraadpleging gepland bij de chirurg die jou geopereerd heeft, dit ongeveer drie weken na de operatie. Na deze drie weken zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Hoeveel kost een liesbreukherstel?

Hoeveel kost een liesbreukherstel?

Het Herniacentrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen, zoals het netje. Er wordt ook een supplement op de erelonen aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024