Onderzoeken & behandelingen

Liesbreukherstel

Wat is het?

Wat is het?

Soorten behandelingen

Alhoewel er verschillende technieken bestaan om liesbreuken te herstellen zonder gebruik te maken van een prothese (ook wel een "netje" genoemd), schrijven de huidige richtlijnen van de Europese Vereniging voor Buikwandchirurgie (EHS) voor dat een liesbreuk bij een volwassene best wordt hersteld door een buikwandprothese te plaatsen. De belangrijkste reden is dat er minder patiënten op termijn hervallen en een recidief krijgen.

Een prothese plaatsen ter versteviging van de buikwand in de lies kan gebeuren op klassieke wijze (open ingreep met incisie in de lies) of op laparoscopische wijze (via een kijkoperatie met drie kleine incisies). In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent kiezen we voornamelijk voor een laparoscopische liesbreukoperatie of via een kijkoperatie. Soms is er echter een goede reden om de ingreep op klassieke wijze uit te voeren en dit zal de chirurg dan ook zo met u bespreken tijdens de preoperatieve consultatie.

Voor het herstel van liesbreuken gebruiken we in onze dienst sinds 2009 steeds een zelf-fixerend netje ontwikkeld door dr. Philippe Chastan in Bordeaux (ProGrip®). Dit netje vertoont kleine haakjes vergelijkbaar met een Velcro® systeem dat zich zo in de weefsels vasthecht. Hierdoor moeten we geen pijnlijke hechtingen of nietjes meer gebruiken om het netje ter plaatse te houden. Jouw chirurg kan je bij de preoperatieve consultatie zo'n netje tonen indien je dat wenst.

Laparoscopisch liesbreukherstel

Bij een laparoscopie of kijkoperatie gebruikt de chirurg een scoop met videocamera en speciale instrumenten om de breuk te herstellen door het plaatsen van een netje zonder een grote incisie te maken. Het netje wordt via de laparoscopie geplaatst net voor het buikvlies nadat eerst de liesbreuk naar binnen werd gebracht. In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent verkiezen we de laparoscopische techniek omwille van verminderde postoperatieve pijn en een sneller herstel.

Nieuwste generatie operatierobot Intuitive DaVinci Xi

Robot geassisteerd laparoscopisch liesbreukherstel

In september 2016 startte het Hernia Centrum Maria Middelares Gent als eerste Europese centrum met het aanbieden van robot geassisteerd laparoscopisch hernia herstel. Dit gebeurde na een uitgebreide opleiding in de Verenigde Staten waar inmiddels 8% van alle liesbreukoperaties bij volwassenen robot geassisteerd worden uitgevoerd. De ingreep is in essentie dezelfde als met traditionele laparoscopie, maar de instrumenten en de camera worden vanuit een console door de chirurg gehanteerd. In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent maken we hiervoor gebruik van de nieuwste generatie robot Intuitive DaVinci Xi. Intussen is dr. Muysoms opleider voor Europese chirurgen in deze nieuwste innovatie in de buikwandchirurgie.

Open liesbreukherstel

In het Hernia Centrum Maria Middelares Gent gebruiken we meestal de techniek volgens Lichtenstein als open herstel. Hierbij wordt de lies verstevigd door het aanbrengen van een netje via een incisie over de lies. Bij erg grote liesbreuken die aan beide kanten voorkomen, wordt ook soms de techniek volgens Stoppa toegepast. Hierbij wordt via een insnede op de middenlijn een groot net geplaatst dat beide liezen afdekt. De open liesbreuktechnieken vormen echter een kleine minderheid in het totaal aantal liesbreuken die we in het Hernia Centrum Maria Middelares Gent herstellen.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Een liesbreukoperatie is over het algemeen een veilige ingreep. Ernstige complicaties zijn zeldzaam. De mogelijke complicaties worden hieronder opgesomd. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de meest frequente verwikkelingen:

 • Bloeduitstortingen, wondinfectie en ontwikkeling van wondjes.
 • Nabloeding in de buikwand of in de lies; soms is een heroperatie noodzakelijk.
 • Ontsteking van de prothese.
 • Accidenteel letsel van de darm of van een ander buikorgaan, bv. de waterblaas.
 • Een omschakeling van een kijkoperatie naar een open ingreep.
 • Complicaties niet rechtstreeks door de operatie: longontsteking, blaasontsteking, hartritmestoornissen ...
 • Complicaties eigen aan de algemene verdoving of de epidurale verdoving.
 • Op langere termijn blijven sommige patiënten pijn hebben in de operatiezone.

Nevenwerkingen

Enkele nevenwerkingen zijn heel frequent en zijn geen reden tot ongerustheid:

 • Vochtophoping

  Na de operatie zal op de plaats waar de navelbreuk zat, vaak nog gedurende enkele weken een zwelling aanwezig zijn. Dat is een vochtophoping (ook wel seroom genoemd) die meestal geen pijn doet maar vaak voor ongerustheid zorgt bij de patiënt. Deze zwelling is een normaal neveneffect van de operatie. Ze zal langzaam vanzelf verdwijnen. Als uitzonderlijk toch pijn ontstaat door de vochtophoping, kan de chirurg beslissen om de vochtcollectie leeg te prikken.
 • Bloeduitstorting

  Een ander vaak voorkomende neveneffect zijn bloeduitstortingen ter hoogte van de wondjes. Deze zijn ook geen reden tot ongerustheid, ze verdwijnen spontaan in de weken na de operatie. Bij twijfel of ongerustheid kan je uiteraard steeds contact opnemen met je huisarts of met onze dienst.

Kan een liesbreuk terugkomen?

Door het plaatsen van een netje is een recidief of herval aan dezelfde kant van het liesbreukherstel erg zeldzaam. Het percentage ligt op ongeveer 1 à 3% in de tien jaar volgend op de operatie. Als u een liesbreukherstel aan één kant ondergaat, heb je ongeveer 10% kans om aan de andere kant een liesbreuk te ontwikkelen in de daaropvolgende tien jaar.

Richtlijnen voor thuis

Richtlijnen voor thuis

Liesbreukoperaties kunnen bij de meeste patiënten in dagkliniek worden uitgevoerd. Indien nodig zal een hospitalisatie met overnachting worden voorzien. Het is de bedoeling dat je na de operatie zo snel mogelijk weer actief bent en veel beweegt. We raden wel aan om gedurende een drietal weken het heffen van zware lasten te vermijden, alsook intensieve sportbeoefening.

Bij ontslag uit het ziekenhuis zullen wij je vragen om tien dagen na de operatie bij je huisarts langs te gaan voor een controle van de wonden. In geval van een kijkoperatie zal de huisarts dan de hechtingen verwijderen. Uiteraard kan je of je huisarts bij problemen steeds contact opnemen met onze dienst.

Er wordt voor jou een controleraadpleging gepland bij de chirurg die jou geopereerd heeft, dit ongeveer drie weken na de operatie. Na deze drie weken zal je alles terug mogen doen, inclusief heffen en sporten.

Hoeveel kost een liesbreukherstel?

Hoeveel kost een liesbreukherstel?

Het Hernia Centrum Maria Middelares Gent rekent de officiële tarieven van het RIZIV. De rekening zal je via de post worden toegestuurd na een periode van ongeveer drie maanden. Naast het ereloon voor de chirurg en de anesthesist zullen hierop ook de algemene kosten terug te vinden zijn van de ziekenhuisopname en van de gebruikte materialen, zoals het netje.

Zoals in bijna alle ziekenhuizen het geval is, zal een supplement op de erelonen worden aangerekend bij keuze voor een éénpersoonskamer. In Maria Middelares Gent bedraagt dit supplement maximaal 150% van het officiële tarief. Bij het kiezen van een meerpersoonskamer wordt geen ereloonsupplement aangerekend.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties
Herniacentrum
Algemene chirurgie

Laatste publicatiedatum: 23/11/2022
Verantwoordelijk auteur: Dr. Pletinckx Pieter