AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Wittebloedcelscan

Wat is het?

Wat is het?

Bij elke ontsteking spelen leukocyten of witte bloedcellen een belangrijke rol. Met dit onderzoek kunnen we infectiehaarden opsporen in je lichaam en een onderscheid maken tussen besmetting en steriele ontsteking. Een belangrijke indicatie hiervoor is de opvolging van geïnfecteerde orthopedische prothesen. In dit geval zal naast de wittebloedcelscintigrafie ook een skeletscintigrafie worden aangevraagd zodat de beelden kunnen vergeleken worden.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Je hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Tussen injectie en scan mag je normaal eten. Het is aanbevolen enkele glazen water extra te drinken. Wel moet je er rekening mee houden dat er een wachtperiode is van twee tot vier uur na de bloedafname en een uur na de injectie en dat je dient terug te komen in de namiddag (vier uur na injectie). Tijdens de tussenperiodes moet je niet in het ziekenhuis blijven.

Onderzoek

Het onderzoek verloopt in verschillende delen:

Merken van de eigen witte bloedcellen in vitro

Er wordt eerst bloed afgenomen om zo voldoende witte bloedcellen te verzamelen. In het laboratorium van de afdeling nucleaire geneeskunde worden de witte bloedcellen hieruit gehaald en gemerkt met een kleine hoeveelheid radioactief product. Dit duurt ongeveer twee tot vier uur. Ondertussen mag je de dienst verlaten.

Injectie van de eigen radioactief gemerkte witte bloedcellen

De gemerkte witte bloedcellen worden terug bij je ingespoten via een ader in je arm.

In specifieke gevallen dient een alternatieve methode toegepast te worden. Dit gebeurt aan de hand van een inspuiting van gemerkte antistoffen die zich binden aan de wand van witte bloedcellen.

Nemen van de beelden

Er worden op drie tijdstippen opnames gemaakt: 1 uur, 4 uur en 24 uur na injectie.

De opname na 1 uur duurt slechts 5 minuten. De opname na 4 uur duurt 45 minuten. We starten met een overzicht van het hele lichaam. Aanvullend worden driedimensionale opnames (‘SPECT’) gemaakt, waarbij de camera rond je draait om de te onderzoeken lichaamsdelen in alle richtingen te scannen. Vaak wordt dit gecombineerd met een CT-scan. De opname na 24 uur duurt 30 minuten.

Na het onderzoek

Na de scan mag je telkens de afdeling verlaten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf 12 uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste zes uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst 12 uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Al deze informatie kan je nalezen in onderstaande brochure:

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke