AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Hersenperfusiescan

Wat is het?

Wat is het?

Dit onderzoek brengt de doorbloeding van de verschillende delen van de hersenen in beeld en zegt op die manier iets over de werking van die specifieke regio’s. Dit wordt onder andere toegepast bij de uitwerking van dementie, maar ook na hersentrauma, herseninfarct …

Meer informatie kan je terugvinden in de brochure die zich onderaan deze pagina bevindt.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Bespreek met je arts of je je normale medicatie mag nemen.

Onderzoek

Er wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend via een injectie in de ader van de arm. Na minstens 30 minuten is de vloeistof goed door de hersenen opgenomen en kunnen beelden van de hersenen gemaakt worden. Hiervoor ligt je hoofd in een hoofdsteun en worden gedurende 35 minuten opnames gemaakt. Het is belangrijk om je hoofd niet te bewegen tijdens het onderzoek. Indien je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kan je nadien je normale activiteiten hervatten.

Straling en veiligheid

Straling en veiligheid
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product geeft geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen. Vanaf twaalf uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste 12 uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst 12 uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke