AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Gynaecologisch onderzoek

Wat is het?

Wat is het?

Je bezoek aan de gynaecoloog begint met een gesprek waarin je met je gynaecoloog je eventuele klachten bespreekt.

Daarna volgt, indien nodig, een uitwendig en/of inwendig onderzoek van de geslachtsorganen. Hiervoor neem je plaats op de gynaecologische stoel of onderzoeksbank.

Wanneer aangewezen?

Wanneer aangewezen?

Jaarlijks, tweejaarlijks of driejaarlijks in het kader van een algemene 'routine' controle.

Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek bestaat meestal uit vier onderdelen: het speculumonderzoek, het inwendig onderzoek, het gynaecologisch echografisch onderzoek en het borstonderzoek.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. De Craene Annick