AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Geëvoceerde potentialen

Wat is het?

Wat is het?

Bij dit onderzoek gaan we na of de zenuwbanen signalen normaal doorgeven.

  • BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry): test van de banen voor gehoor, die nauw verbonden zijn met de banen van het evenwichtsorgaan
  • MEP (Motor Evoked Potential): test van de motorische banen
  • SSEP (Somato Sensory Evoked Potential): test van de gevoelsbanen
  • VEP (Visuel Evoked Potential): test van de visuele banen

Hoe verloopt het onderzoek?

Hoe verloopt het onderzoek?

Een medewerker van de dienst neurologie zal elektrodes bevestigen op je hoofd, arm en/of been. Daarvoor wordt een soort gel en soms plakband gebruikt.

Vervolg krijg je herhaaldelijk prikkels:

  • BERA: geluid via hoofdtelefoon of oordopjes
  • MEP: er wordt een speciale spoel boven je hoofd geplaatst, die een magnetische puls geeft
  • SSEP: elektrische schokjes aan pols of enkel
  • VEP: kijken naar dambordpatroon op een scherm

Praktische aandachtspunten

Praktische aandachtspunten
  • BERA: vermeld het zeker als je een hoorapparaat hebt
  • VEP : verwijder je bril of contactlenzen niet: je moet de prikkel op het scherm goed kunnen zien.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Aers Isabelle