AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Elastografie

Bij patiënten met leverziekten is de detectie van een evolutie naar fibrose (verlittekening) en cirrose essentieel. Fibrose leidt tot functieverlies van de lever en de ontwikkeling van cirrose gaat gepaard met levensbedreigende verwikkelingen. De normale opvolging en bloedafnames bij patiënten met chronische leverziekten laten niet toe om patiënten met evolutieve fibrose te onderscheiden van de patiënten met rustige leverziekte. Tot recent was de enige methode om dit te documenteren het uitvoeren van opeenvolgende leverbiopsies. Het biopsiëren van de lever is echter een invasief onderzoek dat een dagopname met zich meebrengt. Bovendien vertegenwoordigt een leverbiopsie slechts een 50 000e van de hele lever, waardoor ze niet altijd betrouwbaar is.

De techniek van de elastografie is gebaseerd op het bepalen van de elasticiteit van het leverweefsel, wat een betrouwbare weergave is van de graad van fibrose of verlittekening ervan. De elasticiteit wordt bepaald aan de hand van de voortplantingssnelheid van een schokgolfje dat door een probe wordt opgewekt tussen de ribben, ter hoogte van de plaats waar de lever ligt. Het is een zeer eenvoudig onderzoek dat slechts enkele minuten in beslag neemt en volledig pijnloos is.

Fibroscan
Fibroscan

Het Digestief Centrum beschikt over een Fibroscan® en een Shear-wave-elastografie. Deze technieken worden gebruikt voor de bepaling van ernst van leverfibrose bij leverpatiënten, in plaats van een leverbiopsie.

Voorbereiding en verloop

Je bent minstens vier uur nuchter vóór het onderzoek. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten. Je gaat op je rug op de onderzoekstafel liggen en maakt de buik vrij aan de rechterkant tot boven de leverstreek. De arts doet wat gel op de buik of op de echokop, plaatst de echokop op de huid van de buik en stuurt via de echokop de drukgolven. Die drukgolven voel je als een soort tikjes en zijn volledig pijnloos. Er worden minimaal tien metingen gedaan om een betrouwbare uitslag te krijgen.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els