AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Doppler-duplex onderzoek

Wat is het?

Wat is het?

Een doppler-duplexonderzoek is een speciale vorm van echografie. Daarbij worden zowel de bloedvaten als de bloedstroom bekeken. De duplex-echografie kijkt niet alleen naar echografische beelden, maar meet ook de snelheid van het bloed met behulp van de dopplertechniek. Het onderzoek kan ook andere oorzaken van zwelling van de benen uitsluiten (bv. een diep veneuze trombose of een diepe veneuze insufficiëntie: slechte werkende veneuze kleppen).

Verloop van het onderzoek

Verloop van het onderzoek
  • Voor een doppler-duplexonderzoek van armen of benen hoef je niet nuchter te zijn.
  • Er is geen specifieke voorbereiding nodig.
  • Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt 15-45 minuten afhankelijk van het te onderzoeken gebied.
  • Met behulp van een (echo)probe brengt de arts het gebied in beeld. Het resultaat wordt je onmiddellijk meegedeeld.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Willaert Willem