AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Dikke darm screening

Wat is het?

Wat is het?

Alhoewel er momenteel nog geen wereldwijde consensus bestaat over de juiste manier van screenen, bestaat er wel eensgezindheid over het nut van een dergelijke screening in een westerse populatie.

Wie moet er gescreend worden?

  • Iedereen boven de leeftijd van 50 jaar. Deze screening kan uitgevoerd worden door uw huisarts of, na verwijzing, door een specialist.
  • Personen met een verhoogd risico. Personen van wie bij een familielid in de eerste graad (ouder, broer of zuster) colonpoliepen zijn vastgesteld. Ook patiënten bij wie in het verleden poliepen en/of een dikke darm kanker werd vastgesteld, dienen zich te onderwerpen aan een regelmatige follow-up.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023