AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Dijbeenplastie

Een dijbeenlift is een ingreep die de verslapte huid aan de binnenzijde van de dijen terug aanspant. De huidverslapping van de bovenbenen is het gevolg van veroudering of vermagering. Sportbeoefening en dieet kunnen de huid van de dijen niet strakker maken of de aandoening zelfs verergeren.

Wat houdt een dijlift precies in?

Wat houdt een dijlift precies in?

Een dijbeenlift wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Een beiderzijdse dijlift duurt ongeveer 2,5 uur. Via een verborgen incisie in de liezen wordt de overtollige huid weggenomen en de huid van de bovenbenen aangespannen. Soms zal het nodig zijn ook een litteken te maken aan de binnenzijde van de dijen. De ingreep kan gecombineerd worden met liposuctie van de benen als er behalve verslapte huid ook wat teveel vet aanwezig is in de dijen. Een drukpanty wordt aangelegd na de operatie. Na de ingreep dien je een nacht in het ziekenhuis verblijven.

Hoe verloopt de nazorg van een dijlift?

Hoe verloopt de nazorg van een dijlift?

Na de ingreep dient men een tweetal weken rust in acht te nemen. Douchen is onmiddellijk na de ingreep toegestaan. De drukpanty dient ongeveer 1 maand gedragen te worden. De littekennazorg zal uitgelegd worden tijdens de postoperatieve controleraadpleging na 1 week, 6 weken en 3-6 maanden. De pijn is goed te verdragen met klassieke postoperatieve pijnstillers.

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van de operatie?

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van de operatie?

Nabloeding en infectie zijn zeer zeldzame verwikkelingen bij een dijbeenlift.

Wondloslating kan optreden als de spanning op de huid te groot is (mede door zwelling) of als de huid niet goed doorbloed is (door te roken). Voldoende rust, rookstop en het dragen van de beschermende drukkledij kan deze verwikkeling helpen vermijden.

Zwelling van de benen (lymfoedeem) kan soms optreden na de ingreep doch is van voorbijgaande aard.

Een diepe veneuze thrombose (klonter in de kuitaders) of longembolie wordt vermeden door de toediening van een bloedverdunner voor en na de ingreep en het dragen van speciale drukkousen tijdens de ingreep. Ook rookstop kan de kans op deze verwikkeling verminderen.

Wordt een dijlift terugbetaald?

Wordt een dijlift terugbetaald?

Bij ernstig huidoverschot zoals bij zware vermagering, kan een gedeeltelijke terugbetaling bekomen worden van de mutualiteiten.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 06/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf