AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

DAT-scan

Wat is het?

Wat is het?

Een DAT-scan brengt het dopaminergsysteem in beeld. Het dopaminergsysteem zorgt ervoor dat prikkels in de hersenen doorgegeven worden aan de spieren. Valt de verbinding tussen de hersenen en spieren weg, dan verliezen de spieren hun controle, gaan ze willekeurig bewegen en langzaam of niet reageren.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Er is geen speciale voorbereiding nodig. Bespreek met je arts of je je normale medicatie mag nemen.

Voor het onderzoek wordt een product specifiek voor jou besteld. Het is dus zeer belangrijk dat je de dienst tijdig verwittigt (minstens vijf dagen op voorhand) als je niet aanwezig kan zijn op je afspraak.

Verloop onderzoek

Op de dienst nucleaire geneeskunde moet je twee keer aanmelden met een tussenpauze van drie tot zes uur. In de voormiddag wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof via een ader in de arm toegediend. Daarna krijg je een tijdstip waarop je moet terugkeren voor de opnames. Die opnames duren 35 minuten. Tijdens het onderzoek ligt je hoofd in een hoofdsteun. Het is zeer belangrijk dat je je hoofd tijdens het hele onderzoek niet beweegt.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf twaalf uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste zes uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst zes uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke