AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Botscan

Wat is het?

Wat is het?

Een scintigrafie is een type scan. Er wordt een licht radioactieve speurstof ingespoten die zich over het verloop van meerdere uren inbouwt in alle botten. Zo verkrijgen we informatie over het volledige skelet.

Deze techniek is nuttig voor de evaluatie van uiteenlopende bot- en gewrichtsafwijkingen (zoals artrose, breuken, ontstekingen, uitzaaiingen) en onder andere ook voor evaluatie na orthopedische ingrepen.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Er is geen bijzondere voorbereiding vereist: je moet niet nuchter zijn en eventuele medicatie mag worden ingenomen zoals op andere dagen.

Het is aanbevolen enkele glazen water extra te drinken, waardoor je meer zal moeten plassen. Wel moet je er rekening mee houden dat er na de injectie steeds een wachtperiode is van minstens twee uren, alvorens de eigenlijke scintigrafie kan gebeuren. Tijdens die tussenperiode moet je niet in het ziekenhuis blijven.

Onderzoek

Er wordt een radioactieve speurstof ingespoten, meestal in een ader in de arm. Van de inspuiting zelf zal je behalve de prik niets merken. Allergische reacties op deze stof zijn heel zeldzaam. Er treedt geen misselijkheid of slaperigheid op. Je kan achteraf veilig met de wagen rijden.

Bij ontstekingen maken we soms onmiddellijk na de inspuiting al een ‘korte’ foto (gedurende een 5-tal minuten) om de doorbloeding in kaart te brengen.

Voor het uitvoeren van de rest van de scintigrafie dient er twee tot zes uur gewacht te worden tot de toegediende stof opgenomen is in het skelet. Er zal je op het moment van de inspuiting een tijdstip worden meegedeeld waarop men je hiervoor terug op de afdeling verwacht. Ondertussen mag je het ziekenhuis verlaten en mag je eten.

Omdat een deel van de ingespoten speurstof via de urine wordt uitgescheiden, vragen wij je minstens 1 liter extra te drinken en ook zoveel mogelijk te plassen. Plassen gebeurt best zittend, ook door mannen. Na het plassen steeds doorspoelen en handen wassen.

Op het afgesproken uur worden dan opnames gemaakt. Hiervoor dient de blaas leeg te zijn, dus er zal gevraagd worden net voor het onderzoek nogmaals te plassen.

De totale duur van de scan bedraagt 20 tot 45 minuten. Doorgaans starten we met een overzicht van het hele lichaam. Hierbij komt de camerakop dicht tegen je, maar deze zal je niet aanraken. Mocht je claustrofobie hebben, aarzel niet ons dit te melden. De camera is een open scanner. Je wordt niet in een tunnel geplaatst. Vaak zijn daarna driedimensionale opnames (‘SPECT’) nodig, waarbij de camera rond je draait om de te onderzoeken lichaamsdelen in alle richtingen te scannen. Vaak combineren we dit met een CT-scan.

Na het onderzoek

Na de scan mag je de afdeling verlaten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product geeft geen abnormale gewaarwordingen en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen. Vanaf 12 uur na het onderzoek is de radioactieve stof praktisch volledig uit je lichaam verdwenen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste 12 uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerste 12 uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke