AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Borstvergroting

Een mooie, volle boezem is in de meeste culturen teken van vruchtbaarheid, gezondheid en vrouwelijke aantrekkingskracht. Het ontbreken van de gewenste boezem leidt bij vele vrouwen tot een vermindering van zelfvertrouwen. Weinig ingrepen geven een dermate sterke verbetering van het vrouwelijk zelfbeeld als een borstvergroting.

Als je gehinderd wordt door het te kleine volume van je borsten of als het volume van je borsten door zwangerschap/borstvoeding of gewichtsverlies verminderd is, kan een borstvergroting (of augmentatieve mammoplastie) een oplossing zijn. Ook vrouwen bij wie één of beide borsten onvolledig ontwikkeld zijn of een abnormale vorm hebben (bijvoorbeeld tubulaire borsten) komen in aanmerking voor een borstaugmentatie.

Vanaf welke leeftijd kan ik een borstvergroting ondergaan?

Vanaf welke leeftijd kan ik een borstvergroting ondergaan?

Een borstvergroting wordt uitgevoerd als de borstontwikkeling achter de rug is (meestal vanaf 18 jaar)

Hoe verloopt een borstvergroting?

Hoe verloopt een borstvergroting?

De borstvergroting gebeurt onder algemene verdoving en duurt gemiddeld 75-90 minuten. Antibiotica worden intraveneus toegediend om infectie te vermijden. Via een kleine incisie in de borstplooi, het tepelhof of de oksel wordt het volume van de borst (achter de borstklier of achter de borstspier) vergroot. De incisie wordt zorgvuldig gesloten met verteerbare hechtingen. Enkele uren na de ingreep kan je huiswaarts keren (opname in dagziekenhuis).

Waar moet ik op letten na een borstvergroting?

Waar moet ik op letten na een borstvergroting?

Je dient vervoer te regelen om van het ziekenhuis naar huis te keren. Een ondersteunende sportbeha dient 6-8 weken na de operatie gedragen te worden. Douchen is onmiddellijk postoperatief toegestaan. Hoge koorts en roodheid van de borst kunnen wijzen op infectie en dienen onmiddellijk gemeld te worden aan je behandelend chirurg. Pijn na de ingreep (voornamelijk de eerste week na de ingreep) is normaal, zeker als de borstvergroting achter de borstspier uitgevoerd is. De postoperatieve pijn wordt best gecontroleerd met pijnstillers die door je arts werden voorgeschreven. Na 1 week is licht (huishoudelijk en administratief) werk mogelijk. Een tiental dagen vakantie na een borstvergroting zijn geen overbodige luxe. Intensieve sporten dienen 6 weken gestaakt te worden.

Kan ik op voorhand zien hoe mijn borsten er zullen uit zien?

Kan ik op voorhand zien hoe mijn borsten er zullen uit zien?

Een 3D-simulatie van het beoogde resultaat is mogelijk, maar wordt niet standaard gedaan.

Zijn verwikkelingen (complicaties) mogelijk?

Zijn verwikkelingen (complicaties) mogelijk?

De mogelijke (maar zeldzame) complicaties van een borstvergroting zijn:

  • Nabloeding: treedt gelukkig zelden op. De drainagebuisjes draineren het overtollige bloed via de oksel naar buiten. Slechts heel af en toe dient een nabloeding (hematoom) chirurgisch verwijderd te worden. Het is aangewezen geen aspirinederivaten in te nemen na de operatie om nabloedingen te vermijden.
  • Infectie: zeer zeldzaam, behalve bij rokers en diabetici. Rookstop enkele weken vóór en na de operatie zijn zeker aangewezen. Goede glycemiecontroles bij diabetici zijn eveneens onontbeerlijk. Hoge koorts en roodheid van de borst na de ingreep kan op infectie wijzen en dient onmiddellijk aan je behandelende chirurg gemeld te worden.
  • Thrombo-embolieën: DVT of klontervorming in de kuiten door de immobilisatie tijdens de operatie en longembolieën zijn een zeldzaamheid geworden door de preventieve maatregelen (compressiekousen voor de kuiten en bij hoog-risicopatiënten de toediening van een lichte bloedverdunner (heparinederivaat) net vóór en onmiddellijk na de operatie.
  • Laattijdig seroom: Zwelling van de borst door vochtophoping. Onmiddellijk na de operatie is dit niet echt abnormaal en verdwijnt dan ook spontaan. Zeer zelden kan verschillende maanden na de operatie zonder duidelijke oorzaak een zwelling ontstaan die operatief dient behandeld te worden.
  • Kapselcontractuur. Een klein deel van de patiënten ontwikkelt op termijn een verharding van het littekenweefsel, ook wel kapselvorming genaamd. Dit kapsel kan samentrekken en een contractuur van de borst veroorzaken. In sommige gevallen moet een bijkomende operatie uitgevoerd worden om dit kapsel los te maken. De precieze oorzaak van dit fenomeen is nog niet gekend. De kans op kapselvorming wordt verkleind bij een borstvergroting achter de borstspier en via de borstplooi, de pre-operatieve toediening van antibiotica, steriele operatietechniek en het gebruik van drains om het overtollige bloed af te voeren.

Ronde of druppelvormige borsten?

Ronde of druppelvormige borsten?

Afhankelijk van de gebruikte techniek, kunnen je borsten na een borstvergroting een rond of eerder druppelvormig uitzicht krijgen. De anatomische 'druppelvorm' geeft het meest natuurlijke resultaat aangezien deze de natuurlijke vorm van een borst het best benadert.

Wordt een borstvergroting terugbetaald?

Wordt een borstvergroting terugbetaald?

Een beiderzijdse borstvergroting is een esthetische ingreep die niet terugbetaald wordt door de zorgverzekering.

Slechts bij geselecteerde gevallen van borstasymmetrie door éénzijdige verminderde borstontwikkeling kan een deel van de kosten terugbetaald worden, mits voorafgaandelijke toestemming van de mutualiteit.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 19/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf