AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Borstlift

Mooie, stevige borsten kunnen met de leeftijd door verslapping van de huid en vermindering van de elasticiteit van de weefsels gaan doorhangen. Ook vermagering en zwangerschappen kunnen leiden tot verslapping van de borsten. Een borstlift geeft de oorspronkelijke stevigheid en goede positionering van de borsten terug.

Ben ik een kandidaat voor borstlifting?

Ben ik een kandidaat voor borstlifting?

Je borsten zijn volgens je aanvoelen niet te groot maar hebben hun stevigheid verloren en zijn geleidelijk gaan doorhangen.

De tepels wijzen naar beneden of zijn te laag gepositioneerd (onder de borstplooi).

Dan kom je in aanmerking voor borstversteviging.

Als je niet alleen ontevreden bent over de verminderde stevigheid van de borsten maar ook het borstvolume is naar jou gevoel te klein, kan een borstlift gecombineerd worden met de plaatsing van borstprothesen.

Als je borsten doorhangen maar ook te zwaar zijn, ben je een betere kandidaat voor een borstverkleining.

Hoe verloopt een borstlift?

Hoe verloopt een borstlift?

Een borstlift wordt uitgevoerd onder algemene verdoving en duurt gemiddeld 2 uren. De gebruikte insneden hangen af van de anatomie van de borst en het huidoverschot. Een fijn litteken rond het tepelhof is steeds aanwezig. Meestal wordt ook een verticale naad onder het tepelhof gebruikt en eventueel een bijkomende naad in de borstplooi. De incisies worden zorgvuldig gesloten met verteerbare hechtingen. Je mag enkele uren na de ingreep naar huis (opname in dagziekenhuis).

Waar moet ik op letten na een borstlift?

Waar moet ik op letten na een borstlift?

Je dient vervoer te regelen om van het ziekenhuis naar huis te keren. Een ondersteunende sportbeha wordt aangebracht voor je naar huis gaat en dient 6 weken na de operatie gedragen te worden. Douchen is onmiddellijk postoperatief toegestaan. Hoge koorts en roodheid van de borst kunnen wijzen op infectie en dienen onmiddellijk gemeld te worden aan je behandelend chirurg. Een borstliftprocedure veroorzaakt relatief weinig pijn. Een lichte pijnstiller kan nodig zijn. Na 1 week is licht (huishoudelijk en administratief) werk mogelijk. Een tiental dagen vakantie na een borstversteviging zijn geen overbodige luxe. Intensieve sporten dienen 6 weken gestaakt te worden.

Kan ik op voorhand zien hoe mijn borsten er zullen uit zien?

Kan ik op voorhand zien hoe mijn borsten er zullen uit zien?

Er wordt voor elke borstlift een 3D-simulatie gemaakt van het beoogde resultaat.

De voordelen van de Vectra 3D-simulatie voor borstversteviging zijn:

  • Door de precieze visualisatie en opmeting van de huidige toestand met 3D-fotografie, kan de arts zich een gedetailleerd beeld vormen van de borsten van de patiënte (grootte, vorm, asymmetrie) en de borstlift nauwkeurig plannen.
  • De chirurg kan de patiënte inzicht geven in haar eigen anatomie en zo laten zien wat technisch haalbaar is en wat niet.
  • De patiënte kan zich een nauwkeurig beeld vormen van het resultaat van de ingreep. Als de gesimuleerde borstlift niet de verhoopte volheid van de borst terug geeft, kan een bijkomende prothese plaatsing nodig zijn. Verschillende prothesen kunnen getoond worden om het gewenste resultaat te bekomen.

Zijn verwikkelingen (complicaties) mogelijk?

Zijn verwikkelingen (complicaties) mogelijk?

De mogelijke (maar zeldzame) complicaties van een borstlift zijn:

  • Nabloeding: treedt zelden op. De drainagebuisjes draineren het overtollige bloed via de oksel naar buiten. Slechts heel af en toe dient een nabloeding (hematoom) chirurgisch verwijderd te worden. Het is aangewezen geen aspirinederivaten in te nemen na de operatie om nabloedingen te vermijden.
  • Infectie: zeer zeldzaam, behalve bij rokers en diabetici. Rookstop enkele weken vóór en na de operatie zijn zeker aangewezen. Goede glycemiecontroles bij diabetici zijn eveneens onontbeerlijk. Hoge koorts en roodheid van de borst na de ingreep kan op infectie wijzen en dient onmiddellijk aan je behandelende chirurg gemeld te worden. Een infectie wordt behandeld met antibiotica.
  • Thrombo-embolieën: DVT of klontervorming in de kuiten door de immobilisatie tijdens de operatie en longembolieën zijn een zeldzaamheid geworden door de preventieve maatregelen (compressiekousen voor de kuiten en de toediening van een lichte bloedverdunner (heparinederivaat) net vóór de operatie.

Zijn er lange termijn gevolgen?

Zijn er lange termijn gevolgen?

Een borstlift geeft geen verhoogde kans op borstkanker en interfereert niet met de borstkankerscreening (mammografie/echografie).

Borstvoeding: is vaak niet meer mogelijk na een borstlift. Indien je overweegt nog borstvoeding te geven, wordt de ingreep best uitgesteld tot de kinderwens volbracht is.

Tepelsensibiliteit: Het gevoel in de tepels kan verminderd zijn onmiddellijk na een borstlift. Na lange tijd kan dit gevoel zich herstellen maar het herstel is niet altijd volledig.

Hoe zit het met de littekens na een borstlift?

Hoe zit het met de littekens na een borstlift?

De wondnaden zijn de eerste maanden rood doch verbleken meestal tot een fijne witte lijn op lange termijn. Je arts kan je aanraden de littekens in te masseren met hydraterende crèmes of littekenzalven, of zelfs specifieke siliconenverbanden aan te leggen. Je kan de littekenvorming best inschatten door je chirurg vóór de operatie te vragen om enkele foto’s te laten zien van postoperatieve resultaten.

Kan ik nog mammografieën krijgen na een borstlift?

Kan ik nog mammografieën krijgen na een borstlift?

Mammografieën zijn perfect mogelijk na een borstverkleining en de interpretatie ervan wordt niet verstoord door de ingreep. Gezien de borst na een borstlift de kans moet krijgen te genezen, wordt best 3 maanden gewacht alvorens een mammografie te ondergaan.

Vaak wordt ongeacht de leeftijd een mammografie uitgevoerd vóór de operatie (om zeldzame gezwellen uit te sluiten) en 1 jaar na de operatie (als base-line onderzoek dat vergeleken kan worden met latere mammografieën).

Wordt een borstlift terugbetaald?

Wordt een borstlift terugbetaald?

Een borstlift is een esthetische ingreep die niet terugbetaald wordt door de zorgverzekering.

Slechts als het doorhangen van de borsten een gevolg is van te zware borsten en er ook andere klachten aanwezig zijn (zoals nekpijn, rugpijn, insnoerende schouderbandjes …) kan toestemming gevraagd worden aan de mutualiteit voor het uitvoeren van een borstverkleining en wordt een deel van de operatiekosten terugbetaald.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 06/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf