AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Bilvergroting

Een ronde, volle bips is steeds een teken geweest van vrouwelijke aantrekkingskracht en vruchtbaarheid. Een bilvergroting (gluteoplastie) is dan ook een ingreep die aan populariteit wint.

Lipofilling is de meest aangewezen techniek om een bilvergroting uit te voeren. Hierbij wordt vet op een andere plaats weggezogen en daarna ingespoten in de billen. Deze techniek heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo zal de bilvergroting steeds natuurlijk zijn, er treedt nooit afstoting op en de kans op infectie of wondproblemen is veel kleiner. Soms dient echter een tweede procedure uitgevoerd worden om het gewenste bilvolume te bereiken aangezien een klein deel van het vet verdwijnt na de eerste transplantatie. Wat overblijft, is echter wel permanent. Een bilvergroting met eigen vet laat bovendien geen littekens na.

Kom ik in aanmerking voor een bilvergroting?

Kom ik in aanmerking voor een bilvergroting?
  • Je zelfbeeld wordt negatief beïnvloed door te platte billen, die niet in verhouding zijn met de rest van je lichaam. Een bilvergroting kan de harmonie van je lichaam verbeteren.
  • Als de huid van je billen zijn elasticiteit volledig verloren heeft (zoals na zware vermagering), kom je eerder in aanmerking voor een billift (eventueel in combinatie met een bilvergroting).

Wat houdt een bilvergroting met eigen vetweefsel precies in?

Wat houdt een bilvergroting met eigen vetweefsel precies in?

Een bilvergroting met eigen vetweefsel (lipofilling) wordt steeds uitgevoerd onder algemene verdoving. De ingreep duurt ongeveer 2-3 uur. Eerst wordt een zeer atraumatische liposuctie uitgevoerd met behulp van Waterjet-Assisted Liposuction (WAL). Door het losweken van de vetcellen met een fijne waterstraal, worden minder vetcellen beschadigd en is het overlevingspercentage van de vetcellen hoger (tot 80%). Het vet wordt gezuiverd en ingespoten in de beide billen via enkele kleine (1 mm) incisies. De incisies van de liposuctie en de lipofilling worden gesloten. Een elastisch drukverband wordt aangebracht ter hoogte van de zone van liposuctie (buikband of lipopanty). Je mag het ziekenhuis dezelfde dag verlaten (opname in dagziekenhuis).

Hoe verloopt het herstel van een bilvergroting?

Hoe verloopt het herstel van een bilvergroting?

Ter hoogte van de billen moet men gedurende 6 weken proberen druk te vermijden. Slapen op de rug is dus niet toegestaan. Zo weinig mogelijk zitten (en goed rechtop zitten) is ook noodzakelijk. Douchen is toegestaan vanaf de eerste dag na de operatie. De drukkledij wordt best gedurende 6 weken gedragen. Klassieke pijnstillers zijn noodzakelijk gedurende 10-14 dagen. De billen kunnen verdoofd aanvoelen of juist overgevoelig zijn gedurende enkele weken.

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van een bilvergroting?

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen van een bilvergroting?

Nabloeding en infectie zijn zeer zeldzame verwikkelingen bij een bilvergroting met eigen vetweefsel. Roken vermindert de overlevingskans van de ingespoten vetcellen en verhoogt de kans op infectie. Rookstop is dan ook noodzakelijk voor deze ingreep.

Thrombo-embolische fenomenen (klonter in de kuitaders, vetembolie of longembolie) worden vermeden door het dragen van speciale drukkousen tijdens de ingreep en het toedienen van specifieke bloedverdunners voor en na de ingreep bij risicopatiënten. Ook rookstop kan de kans op deze verwikkeling verminderen.

Wordt een bilvergroting terugbetaald?

Wordt een bilvergroting terugbetaald?

Een bilvergroting wordt beschouwd als een zuiver esthetische ingreep en komt niet in aanmerking voor terugbetaling door de mutualiteiten.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 06/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf