AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Bijschildklierscan

Wat is het?

Wat is het?

Een parathyroidscan kan een bijschildklier met verhoogde werking en/of vergroting door een adenoom (goedaardig klierweefselgezwel) in beeld brengen.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Bespreek met je arts of je je normale medicatie mag nemen.

Voor het onderzoek wordt een product besteld, specifiek voor jou. Daarom is het belangrijk om de dienst tijdig te verwittigen (minstens vijf dagen op voorhand) als je de afspraak niet kunt nakomen.

Verloop onderzoek

Voor dit onderzoek moet je een hele dag vrijhouden. In de voormiddag wordt een licht radioactieve stof toegediend via een ader in de arm. Deze stof moet enkele uren inwerken. Je krijgt een tijdstip waarop je je opnieuw op de dienst moet aanmelden. Tussendoor mag je het ziekenhuis verlaten.

Op het afgesproken uur in de namiddag wordt opnieuw een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Na vijf minuten wordt een eerste opname van vijf minuten gemaakt, gevolgd door een tussenpauze van een kwartier. Hierna wordt gedurende een halfuur een tweede reeks opnames gemaakt.

Na het onderzoek

Als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kun je nadien je normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste twaalf uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem.

Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst zes uur.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke