AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Bestraling van rectumkanker

Wat is het?

Wat is het?

Om de kans te verkleinen dat een kwaadaardige kanker van de endeldarm later op dezelfde plaats terugkeert (een zogenaamd ‘recidief’), wordt in sommige gevallen voorafgaandelijk aan de operatie radiotherapie gegeven. Door deze bestraling worden de tumorcellen die zich van de oorspronkelijke tumor proberen verwijderen (bv. via lymfebanen) al zo veel mogelijk geneutraliseerd. Vaak wordt het kankergezwel zelf ook al wat verkleind. Dat verhoogt de kans op tumorvrije marges tijdens de uiteindelijke operatie.

Voor laag gelegen of zeer grote tumoren van de endeldarm zal eerder geopteerd worden voor een langdurige bestraling van het rectum. Dit loopt over een zestal weken. De bestraling wordt gecombineerd met de toediening van chemotherapie om de tumor extra gevoelig te maken voor de radiotherapie. Na dergelijke lange bestralingskuur wordt een rustpauze van minstens zes tot acht weken ingelast alvorens de operatie uit te voeren.

Voor hoger gelegen rectumtumoren kan soms ook gekozen worden voor een vijfdaagse ‘korte’ kuur radiotherapie. Daarbij wordt dagelijks een wat hogere dosis toegediend. De heelkundige ingreep wordt dan uitgevoerd in de loop van de week die volgt op de bestraling.

Radiotherapie of bestraling als enige behandeling van een rectumkanker (dus zonder aanvullende operatie) wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast. Deze behandeling kunnen we momenteel nog niet als een evenwaardig alternatief voor operatie beschouwen.

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024