AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Algemene verdoving

Wat is het?

Wat is het?

Deze vorm van verdoven maakt de patiënt volledig bewusteloos en pijnvrij.

Een algemene verdoving kan op twee wijzen toegediend worden:

  1. Bij voorkeur via een infuus in een bloedvat, ook het perifeer infuus genaamd. Via een infuus kunnen we immers op elk moment op een veilige en zekere manier medicatie geven. Het enige nadeel voor de patiënt is dat hij, voor hij onder verdoving gaat, een prik krijgt.
  2. Indien de plaatsing van een infuus moeilijk is, kan een maskeranesthesie uitgevoerd worden. Het infuus geniet de voorkeur, omdat daar een onmiddellijke toedieningsweg voor medicatie beschikbaar is. Het inademen van verdovende gassen wordt bovendien meestal als minder aangenaam ervaren.


Verloop

Verloop

Van zodra de patiënt in slaapt valt, onderhoudt de anesthesist de verdoving zolang de ingreep duurt.

Via de monitor wordt je bloeddruk, het zuurstofgehalte in je bloed en je hartslag continu gevolgd en geregistreerd. Op deze manier kan de anesthesist de diepte van de verdoving doorheen de ingreep afstemmen op je noden.

Een virtueel bezoek aan het operatiekwartier van AZ Sint-Vincentius Deinze is niet mogelijk.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vanoverschelde Henk