AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Voedingsproblematiek

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Ouderen worden vaak geconfronteerd met voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Bij opname in het ziekenhuis zal je door de diëtist(e) dan ook worden gescreend op het risico voor ondervoeding of andere voedingsgerelateerde problemen. Afhankelijk van de uitslag, wordt een vocht- en voedingsplan opgemaakt. Mogelijk krijg je bijvoeding. Je lichaamsgewicht wordt wekelijks opgevolgd en het voedingsplan wordt desgevallend aangepast tijdens jeopname.

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen.

  • Men spreekt van ondervoeding wanneer de voedingsinname onvoldoende energie bevat om aan de minimale fysiologische noden van een actief leven te voldoen. Dit kan worden veroorzaakt door vasten, ziekte, slikproblemen, cognitieve problemen (vergeten te eten) en/of zelfverwaarlozing.
  • Bij malnutritie wordt er niet zozeer te weinig gegeten maar is de kwaliteit van de ingenomen voeding niet goed. Er is een ontoereikende inname van eiwitten, energie of vitamines en mineralen. Zo kan een te lage calciuminname (door een tekort aan vitamine D) leiden tot osteoporose of botontkalking.
  • Ouderen vinden het soms lastig om voldoende vocht tot zich te nemen. Dehydratatie is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. Niet alleen hebben ouderen vaak een verminderd dorstgevoel, ook een verminderde nierfunctie door aantasting van de bloedvaten kan hierin een rol spelen.
  • Soms is bij ouderen een vermindering te zien van de samentrekkende beweging van de darmen, hetgeen aanleiding kan geven tot diarree of obstipatie. Ook fecale incontinentie komt vaak voor bij ouderen. Je hebt dan geen controle over je ontlasting omdat je geen aandranggevoel meer hebt of je stoelgang niet meer kunt ophouden.
  • Kauwproblemen bij ouderen kunnen ontstaan door een loszittende gebitsprothese, een verminderde speekselproductie en verandering van samenstelling van het speeksel.
  • Ook slikproblemen ('dysfagie') komen regelmatig voor. Je hebt dan moeite met het inzetten van de slikbeweging, het doorslikken van voeding of problemen met de coördinatie tussen ademhaling en slikken. Dit kan tal van oorzaken hebben zoals neurologische aandoeningen (CVA, Ziekte van Parkinson …), lokale problemen ter hoogte van hoofd/hals/slokdarm, medische behandelingen of het normale verouderingsproces. Slikproblemen worden steeds ernstig genomen. Indien je je verslikt, kan je immers een longontsteking krijgen. De logopedist staat klaar om je meer uitleg te geven en te helpen bij slikproblemen. Ook kan de structuur van de voeding worden aangepast en kunnen dranken worden ingedikt.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 08/03/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Desimpelaere Patrick