AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Tintelende vingers

Tintelende vingers kunnen veroorzaakt worden door meerdere onderliggende problemen. Klinische en technische onderzoeken zijn nodig om de exacte oorzaak te achterhalen.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Carpaletunnelsyndroom

Een van de meest gekende problematieken is het carpaletunnelsyndroom.

Bij een carpaletunnelsyndroom bestaat er een afklemming van de zenuw in het polskanaal. De oorzaken hiervoor zijn divers: lokale ontsteking van de peesscheden, verhoogd weefselvochtgehalte met hormonale oorzaak, diabetes, zwangerschap, verdikt en knellend dwars polsligament, verhoogde uitwendige druk, reuma of botafwijkingen na breuken. Dat leidt tot typische (nachtelijke) tintelingen in de duim, wijsvinger en/of middenvinger of soms ook een deel van de ringvinger. De hand lijkt te slapen. Het schudden van de handen geeft vaak een tijdelijke verbetering van de klachten.

Soms is er pijn ter hoogte van de pols, en bij ernstige gevallen ook verzwakking van de duimmuisspiertjes. Bij sommige patiënten is er pijn/hinder tot in de nekstreek.

De aandoening komt typisch vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Carpaletunnelsyndroom kan bevestigd worden aan de hand van enkele klinische testen door je specialist. De zekerheidsdiagnose wordt gesteld door een EMG met zenuwgeleidingsonderzoek (naaldonderzoek), al is dit niet steeds noodzakelijk.

De operatieve behandeling van carpaletunnelsyndroom heeft als doel de zenuw terug meer ruimte te geven. Hiervoor wordt het knellende dwarse polsligament opengemaakt.

Eventueel dient de chirurg de zenuw microchirurgisch nog meer te bevrijden uit de omliggende zenuwschede, indien deze bijdraagt tot de afknelling. Nadien wordt de wonde terug gesloten, en een steriel verband aangelegd.

De ingreep gebeurt via daghospitalisatie, tenzij je gezondheidstoestand dat niet toelaat.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024