AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Schouderprothese

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De schouderprothese biedt een goede oplossing voor mensen met ernstige pijn en verlies van functie door slijtage van het schoudergewricht. Die slijtage kan bestaan uit enkel beenderige slijtage, of gepaard gaan met peesbladletsels.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Nieuwe evoluties in de schouderchirurgie betekenden de laatste jaren een belangrijke vooruitgang in de behandeling van ernstige schouderletsels.

Voor ernstige breuken waarbij de kop van de schouder onherstelbaar beschadigd is, wordt een schouderprothese geplaatst.

  • De anatomische prothese: bij beenderige arthrose.
  • De omgekeerde of ‘reversed’ prothese: bij slijtage met peesletsels.
  • De steelloze of ‘resurfacing’ prothese: bij beenderige slijtage.
  • De hemiprothese of fractuurprothese: bij complexe breuken van de kop.

Bij gevorderde slijtage van de schouder zijn zowel de bol als de pan aangetast. Herbekleding of vervanging van de versleten oppervlakken met een schouderprothese zullen de pijnklachten verlichten of verhelpen en de beweging verbeteren. Anatomisch betekent dat er aan de vorm van de schouder niets wijzigt: de schouderkop blijft bolvormig en de pan blijft panvormig. Het tegengestelde is de ‘omgekeerde’ schouderprothese, waarbij van de kop een pangedeelte gemaakt wordt, waarbij op de pan een bolstructuur geplaatst wordt. Dit laatste gebeurt bij afwezigheid of insufficiëntie van het peesblad.

Bij relatief jonge patiënten met enkel slijtage van de kop en een nog intacte pan, verkiezen we om alleen het versleten oppervlak van de bol te vervangen. In dit geval spreken we van een stemloze schouderprothese of resurfacing/herbekledings-prothese. Deze situatie is eerder uitzonderlijk.

Bij ernstige breuken van de schouder kan de kop zo erg beschadigd zijn dat we hem moeten vervangen door een kop in kunststof. Dit noemen we een 'hemi' of halve prothese: alleen de kop wordt vervangen, de pan blijft ter plaatse. Op deze prothese worden de afgebroken botstukken met de pezen die erop zitten, opnieuw bevestigd door sterke draden. De steel wordt vaak met cement in de schacht bevestigd. We hebben hier te maken met erg moeilijke breuken. De ingreep is ook zeer complex en het resultaat is vaak onvoorspelbaar. We kunnen in vele gevallen geen volledig maar wel een aanvaardbaar herstel van de schouderfunctie bekomen. De revalidatie verloopt vaak moeizaam en duurt lang.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 11/01/2024