AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Rotator cuff scheur

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Een volledige afscheuring van het peesblad (schouderkapsel) van het bot van de bovenarm noemen we rotator cuff scheur. Een rotator cuff scheur ontstaat meestal door verzwakking van de pees bij langdurige inklemmen tegen het dak van het schouderblad (slijtageletsel), maar kan ook plots ontstaan door een val op de arm of trekbeweging aan de arm.

Bij bovenarmsporters kan het peesblad door intensief gebruik vroegtijdig falen. Deze scheuren vinden we meestal aan de binnenzijde van de pees.

Klachten bij peesscheuren:

  • In het beginstadium heeft de patiënt vooral last bij werken boven schouderhoogte (ruiten poetsen, was ophangen). De pijn situeert zich typisch ter hoogte van de bovenarm, onder het schoudergewricht.
  • In een verder stadium treedt er ook ’s nachts pijn op, bij het liggen op de schouder.
  • Een volledige scheur van het peesblad geeft ernstige krachtsvermindering: je kan de arm maar moeizaam opheffen of achterwaarts bewegen. Het haar kammen, aan- en uitkleden of autorijden worden moeilijk.
  • In het eindstadium, als alle pezen zijn afgescheurd, kan de arm bijna niet meer gebruikt worden.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De diagnose van een peesscheur kan vaak gesteld worden door pijnklachten en krachtvermindering bij bepaalde activiteiten.

Andere oorzaken van pijn en krachtsvermindering in de bovenarm zoals een hernia in de nek of een 'frozen shoulder' door kapselverstijving moeten uitgesloten worden.

Belangrijk om weten is dat er bij een aantal patiënten verrassend weinig klachten van pijn en bewegingsbeperking zijn, hoewel er een aanzienlijke scheur is.

Naast klinische onderzoeken ondersteunen ook technische onderzoeken de diagnose:

  • Echografie: aantonen van een peesscheur, peesslijtage, vocht in het gewricht.
  • CT- of NMR-scan, met contraststof: nauwkeurige beeld op de grootte en hechtbaarheid van de pees. De kwaliteit van de bijhorende spieren kan met deze onderzoeken eveneens goed beoordeeld worden.

Als de pees losgescheurd is van de aanhechting op het been kan deze er terug op vastgemaakt worden. Andere types scheuren zijn die waarbij er relatief weinig pees van het bot is losgekomen, maar waarbij wel een gat ontstaat door scheuren van de pees zelf.

Soms wordt dit per arthroscopie (kijkoperatie) uitgevoerd, maar in onze ziekenhuizen gebeurt deze procedure meestal mini-open.

Bij de mini-open-procedure wordt een insnede gemaakt van een 4 à 5 cm ter hoogte van de bol van de schouder. De onderliggende spier wordt gesplitst zonder te beschadigen waarna de zieke slijmbeurs dient verwijderd te worden om aan de rotatorcuff te geraken. De scheuren worden aan de randen hersteld en daarna bevestigd op het bot, zeer vaak gemonteerd op ankers die in het bot bevestigd worden. Peesscheuren worden gehecht. Indien de peesscheur in het gebied van de biceps ligt, of als de biceps versleten, ontstoken of ingescheurd is, wordt deze verwijderd aan haar aanhechting.

Bij een kijkoperatie worden hiervoor eveneens botankers of schroefjes gebruikt. Hierop zitten draden waarmee we de afgescheurde pees opnieuw op het bot van de bovenarm kunnen vastmaken.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024