AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Plasbuisinfectie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Plasbuisinfectie of urethritis is een (meestal bacteriële) infectie van het plaskanaal en wordt overgedragen via seksueel contact. Soms, maar eerder zeldzaam, zijn de oorzaken van mechanische of chemische aard.

Patiënten met seksueel overgedragen urethritis moeten onbeschermd seksueel contact vermijden gedurende de duur van de behandeling en tot alle symptomen verdwenen zijn.

Symptomen

Veel urethrainfecties verlopen asymptomatisch. Sommige patiënten hebben pijn bij het plassen en etterig verlies uit het plaskanaal.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Een urineonderzoek kan met zekerheid aantonen of het gaat om een plasbuisinfectie.

Behandeling

Antibiotica bestrijden de plasbuisinfectie.

Het is eveneens belangrijk dat de seksuele partner(s) van de betreffende patiënt zich laten screenen en desnoods te laten behandelen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip