AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Pancreaskanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De pancreas of alvleesklier bestaat uit twee soorten klieren: de exocriene klieren en de endocriene klieren. In het merendeel van de gevallen ontstaat de pancreastumor in de exocriene klieren (adenocarcinoom), maar het kan ook ontstaan in de endocriene klieren (neuro-endocriene of hormoonproducerende tumoren).

De oorzaak van pancreastumoren is tot op heden onbekend. Wel is geweten dat diabetici en rokers een licht verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van pancreaskanker.

Bij leeftijdsgroepen boven de 60 jaar komt pancreaskanker het vaakst voor.

Symptomen

In een vroeg stadium veroorzaakt pancreaskanker nauwelijks klachten. Naarmate de tumor groeit, neemt de kans op klachten toe. De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op pancreaskanker:

Pijn boven of in het midden van de buik of de rugGele kleur van de huid en de ogen door geelzuchtGewichtsverlies
SpijsverteringsproblemenVerminderde eetlustMisselijkheid en braken
Ontkleurde ('witte') stoelgang en donkere urineJeukOntwikkelen van diabetes


Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose en stadium bepalen

Als de diagnose van pancreaskanker éénmaal gesteld is, is het belangrijk een optimaal inzicht te krijgen in de omvang van de ziekte, met name door het ziektestadium zo correct mogelijk te bepalen. Deze informatie is bepalend voor de keuze van behandeling en voor de prognose. Het ziektestadium wordt bepaald door de grootte van de tumor en al dan niet een uitbreiding buiten de pancreas. Wanneer kankercellen losraken van de oorspronkelijke tumor en voldoende diep zijn doorgedrongen om de bloed- en lymfevaten te bereiken, kunnen ze ontsnappen en klieren koloniseren. Als een losgeraakt klompje kankercellen zich elders in het lichaam gaat ‘nestelen’, ontstaat een uitzaaiing of metastase. Pancreaskankercellen komen op die manier soms in andere organen terecht.

Bij het bepalen van het stadium wordt een wereldwijd gehanteerde classificatie gebruikt, de TNM-classificatie (TumorNodusMetastase classificatie), waarbij gekeken wordt in hoeverre de tumor doorheen de pancreaswand is gegroeid (T), of er al dan niet lymfeklieren zijn aangetast (N) en of er al dan niet metastasen zijn (M).

Behandeling

De behandeling van pancreaskanker is complex en bestaat uit een gespecialiseerd team. De meest toegepaste behandelingen zijn oncologische chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Ook klinische studies kunnen soms een uitweg bieden en je toegang geven tot de allernieuwste behandelingen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els