Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Osteoporose (botontkalking)

Bij osteoperose is de botdichtheid verminderd waardoor de sterkte van de botten afneemt en er hierdoor meer kans bestaat op breuken (o.a. de wervelzuil, de heup, de pols, de bovenarm, het bekken).

Osteomalacie (beenderverweking)

Bij osteomalacie is er niet alleen een tekort aan calcium in het bot en de botdichtheid maar treedt er ook een bijkomende verweking en zwakte op in het overblijvend botweefsel. Dit leidt vaak tot chronische botpijnen en toename van fracturen. De oorzaak is meestal een belangrijk tekort aan vitamine D. Ook zeldzame genetische oorzaken kunnen aan de basis liggen. Vaak zijn er voor de behandeling bloedonderzoeken, urineonderzoeken en soms genetische en weefselonderzoeken nodig.

Behandelende centra & specialisaties

Endocrinologie
Reumatologie

Laatste publicatiedatum: 14/02/2020
Verantwoordelijk auteur: Dr. Taelman Paul, Dr. Lambrecht Valérie