AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Osteoporose

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Osteoporose (botontkalking)

Bij osteoperose is de botdichtheid verminderd waardoor de sterkte van de botten afneemt en er hierdoor meer kans bestaat op breuken (o.a. de wervelzuil, de heup, de pols, de bovenarm, het bekken).

Osteomalacie (beenderverweking)

Bij osteomalacie is er niet alleen een tekort aan calcium in het bot, maar treedt er ook een bijkomende verweking en zwakte op in het overblijvend botweefsel. Dit leidt vaak tot chronische botpijnen en toename van fracturen. De oorzaak is meestal een belangrijk tekort aan vitamine D. Ook zeldzame genetische oorzaken kunnen aan de basis liggen. Er is vaak een uitgebreide uitwerking nodig met bloedonderzoeken, urineonderzoeken en soms genetische en weefselonderzoeken.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Boer Mirra, Dr. Lambrecht Valérie