AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Nierinfectie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is een nierinfectie?

Een nierinfectie of nierontsteking of pyelonefritis is een infectie van de hogere urinewegen (urineleider en nier). Een nierontsteking begint gewoonlijk als een blaasontsteking die zich uitbreidt ‘naar hogerop’.

In tegenstelling tot een blaasontsteking is een nierinfectie een ernstig medisch probleem dat onmiddellijke medische aandacht vereist. Want, indien niet adequaat behandeld, kan een nierinfectie blijvende schade veroorzaken aan de nier of kan de infectie uitbreiden naar de bloedbaan en zo levensbedreigend worden.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De nierfunctie wordt onderzocht door een urineonderzoek, een echografie en een CT-scan van de abdomen.

Behandeling

De behandeling van nierinfectie bestaat uit de toediening van antibiotica. De keuze van het type van antibiotica en de duur van de antibiotische behandeling is afhankelijk van de algemene toestand van de patiënt en van de soort bacterie die wordt aangetroffen in urine-, of bloedonderzoek. Meestal treedt beterschap op na enkele dagen antibiotische behandeling.

Indien de nierinfectie ernstig verloopt kan een ziekenhuisopname aangewezen zijn: antibiotische behandeling via een infuus is immers nodig voor ernstige vormen van nierontsteking.

Indien er sprake is van herhaalde nierontstekingen moet nagekeken worden of er structurele afwijkingen aan nier, urineleider of blaas zijn die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van nierontstekingen. Deze structurele afwijkingen spoort men op d.m.v. radiologische onderzoeken. Deze onderzoeken vinden bij voorkeur plaats nadat de ontsteking is gaan liggen, dus bij voorkeur niet in de acute fase.

Laatste publicatiedatum: 10/01/2024