AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Neusobstructie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Neusobstructie is de onmogelijkheid om goed door de neus te ademen: links, rechts of beiderzijds.

Meestal is neusobstructie kortdurend aanwezig, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid. Indien de neusverstopping langdurig aanwezig blijft, is verder nazicht aangewezen.

Oorzaken

Chronische neusobstructie kan voortvloeien uit verschillende oorzaken:

  • anatomische afwijkingen: scheefstand van het neustussenschot, grote neusschelpen, nauwe neus
  • zwelling van de slijmvliezen: allergie, overgevoeligheid van het slijmvlies op niet-allergische prikkels, medicatie, sinusitis ...
  • obstructie door neuspoliepen
  • te grote neusamandel (adenoïd)
  • goedaardige en kwaadaardige gezwellen
  • medicamenteuze rhinitis: dit ontstaat door langdurig gebruik van snelwerkende ontzwellende neusdruppels. Na toediening van de druppels zal de neusademhaling initieel vrij zijn, maar nadien is er een reboundeffect. Je krijgt een omgekeerde werking waarbij de de neus meer gaat verstoppen door het gebruik van de neusdruppels. Hierdoor ontstaat er snel een vicieuze cirkel, waarbij men afhankelijk wordt van de neusdruppels. Vandaar dat snelwerkende neusdruppels niet langer dan een week mogen gebruikt worden.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De arts zal je neus inspecteren met behulp van een hoofdlamp en endoscoop. Bijkomende onderzoeken kunnen noodzakelijk zijn zoals een neusademhalingstest, allergietesten, een scanner ...

De behandeling van een neusobstructie is zeer gevarieerd en afhankelijk van de ernst en oorzaak. Je arts zal met jou de meest gepaste behandeling bespreken.

De behandeling kan bestaan uit:

  • neusspoelingen
  • neusspray
  • antibiotica of andere medicatie
  • heelkundige behandeling

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith