Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Neusobstructie is de onmogelijkheid om goed door de neus te ademen: links, rechts of beiderzijds.

Meestal is neusobstructie kortdurend aanwezig, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid. Indien neusverstopping langdurig aanwezig blijft, is verder nazicht aangewezen.

Oorzaken

Chronische neusobstructie kan voortvloeien uit verschillende oorzaken:

  • anatomische afwijkingen: scheefstand van het neustussenschot, grote neusschelpen, nauwe neus
  • zwelling van de slijmvliezen: allergie, overgevoeligheid van het slijmvlies op niet-allergische prikkels, medicatie, sinusitis ...
  • obstructie door neuspoliepen
  • te grote neusamandel (adenoïd)
  • Goed- en kwaadaardige gezwellen
  • Medicamenteuze rhinitis: dit ontstaat door langdurig gebruik van snelwerkende ontzwellende neusdruppels. Na toediening van de druppels zal de neusademhaling initieel vrij zijn maar nadien is er een reboundeffect en gaat de neus meer verstoppen door het gebruik van de neusdruppels. Er ontstaat al snel een vicieuze cirkel en afhankelijkheid kan optreden. Daarom mogen snelwerkende neusdruppels niet langer dan 1 week gebruikt worden.

Diagnose en behandeling

De arts zal je neus inspecteren met behulp van een hoofdlamp en endoscoop. Soms zijn bijkomende onderzoeken noodzakelijk zoals een neusademhalingstest, allergietesten, een scanner ...

Je arts zal met jou de meest gepaste behandeling bespreken. De behandeling van neusobstructie is zeer gevarieerd en is afhankelijk van de ernst en oorzaak. De behandeling kan bestaan uit:

  • neusspoelingen
  • neusspray
  • antibiotica of andere medicatie

Soms wordt geopteerd voor een heelkundige behandeling.

Behandelende centra & specialisaties

Neus-, keel- en oorziekten

Laatste publicatiedatum: 21/01/2021
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith