AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Neusfractuur

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een neusfractuur is een breuk van de neusbeenderen, na een trauma van de neus.

Symptomen

Symptomen van een neusfractuur zijn de volgende:

  • neusbloeding
  • pijn
  • zwelling
  • blauwe plek

Na het ontzwellen van de neus kan al dan niet een scheefstand van de neus opgemerkt worden. Dit zal het geval zijn als er een stukje bot verplaatst is.

Als er inwendig ook een scheefstand van het tussenschot optreedt, kan dit aanleiding geven tot neusverstopping. In zeldzame gevallen kan er een bloedcollectie in het neustussenschot ontstaan, wat dringende behandeling vergt.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Het is aangewezen een NKO-arts te consulteren tussen de 3 - 7 dagen na het trauma. Je arts zal de diagnose stellen door te voelen aan de neusbrug. Eventueel kan een CT-scan aanvullende informatie geven (dit geeft meer informatie dan een gewone RX-foto), maar is niet strikt noodzakelijk.

Behandeling

Een verplaatste neusbreuk met duidelijke scheefstand van de neus kan esthetische hinder geven en dient behandeld te worden met een neusreductie onder korte verdoving. Dit gebeurt best binnen de 10 dagen na het trauma doordat de breuk in zijn verplaatste stand zal vastgroeien. Hierbij worden de verplaatste stukjes bot zo goed mogelijk op hun juiste plaats gezet.

Bij een niet-verplaatste neusbreuk, kan een afwachtende houding aangenomen worden en geneest deze na een tweetal weken.

Er kan geen volledige garantie geboden worden dat de neus er perfect zal uitzien zoals voordien. Na de operatie zal er enkele dagen een beschermend kapje op de neus geplaatst worden.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Kostenraming

Kostenraming

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith