AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Neusbloeding

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De neus is een zeer sterk bevloeid gebied in het lichaam waardoor de neus gevoeliger is aan bloedingen.

Oorzaken

We kunnen verschillende factoren weerhouden die de kans op een neusbloeding vergroten:

 • hoge bloeddruk
 • inname van bloedverdunners
 • irritatie of ontsteking in de neus (bv. allergie, verkoudheid, sinusitis ...)
 • neustussenschotdeviatie: de veranderde luchtstroom rond een neustussenschotafwijking of het neusslijmvlies werkt irriterend
 • leeftijd: op jonge leeftijd (typisch in de puberteit) is er een sterke bevloeiing van het neusslijmvlies, op latere leeftijd zijn de weefsels brozer en gevoeliger

Preventie

 • Blijf kalm, een neusbloeding kan spectaculair overkomen terwijl er slechts een kleine hoeveelheid van het totale bloedvolume verloren gaat. Paniek doet de bloeddruk stijgen en kan een neusbloeding in stand houden.
 • Buig het hoofd voorover zodat het bloed langs voren uit de neus loopt en niet naar de keel toe.
 • Snuit de neus tot alle bloedklonters uit de neus zijn verdwenen om de neus zo vrij mogelijk te houden.
 • Als je snelwerkende neusdruppels/sprays hebt, mogen deze in de neus gedaan worden. Daarnaast mogen ook bloedstelpende watten in de neus aangebracht worden om het bloeden tegen te gaan.
 • Knijp 20 minuten (zonder onderbreking) de neus vooraan volledig dicht, een wasknijper kan hierbij helpen. Het is belangrijk om de neus dicht te knijpen op de neusvleugels (soepele deel van de neus). Knijpen op het beenderig (harde) deel van de neus heeft geen zin.
 • Leg een ijszak in de nek, drink een glas ijskoud water.

Als de neusbloeding blijft duren ondanks deze maatregelen, zoek je best medische hulp.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De NKO-arts bekijkt de neus aan de hand van een voorhoofdlamp en/of endoscoop.

Na lokale verdoving worden de verantwoordelijke vaatjes aangestipt met een product dat deze etst. Nadien moet dit wondje in de neus verzorgd worden met een zalf. Soms is het nodig om de bloedvaatjes met behulp van elektriciteit ‘toe te branden’, dit noemt bipolaire cauterisatie.

De neus kan tijdelijk opgestopt (= getamponneerd) worden met behulp van een gaaswiek, een sponswiek, of met behulp van een ballonnetje dat in de neus wordt opgeblazen. Bij een tamponnade die meer dan 48 uur ter plaatse blijft, moet je antibiotica innemen om een infectie van de neusbijholtes te voorkomen. De neus gaat immers slijmen aanmaken als reactie op een vreemd voorwerp (in dit geval de tampon) in de neus.

In een zeldzaam geval is een algemene narcose noodzakelijk om zware of recidiverende bloedingen te stelpen. Dit is vaker het geval bij bloedingen die veroorzaakt worden door een vaatje achteraan in de neus. Zo’n bloeding achteraan in de neus kan immers niet makkelijk bereikt en gestelpt worden op de raadpleging.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith