AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Navelbreuk bij kinderen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De meeste navelbreuken zullen spontaan verkleinen en verdwijnen. Bijgevolg moet een navelbreuk bij een kind meestal niet geopereerd worden.

Als rond de leeftijd van ongeveer vijf jaar (voor het eerste leerjaar) de navelbreuk nog steeds aanwezig is, wordt een ingreep aangeraden.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Bij een navelbreukoperatie bij kinderen wordt de opening in de buikwand ter hoogte van de navel dichtgenaaid. Het is daarbij niet nodig een netje te plaatsen.

Een ingeklemd navelbreukje bij kinderen is zeldzaam, maar dient wel in urgentie te worden hersteld.

Dus als de navelbreuk opzwelt, niet meer kan worden teruggeduwd en pijn doet, moet het kind naar de dienst spoedgevallen worden gebracht. Als ook daar de navelbreuk niet kan worden teruggeduwd, zal een dringende operatie noodzakelijk zijn.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024