AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Longkanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De longen zijn de ademhalingsorganen. In de longen vindt gaswisseling plaats tussen lucht en bloed als onderdeel van het metabolisme. Door te ademen kan gasuitwisseling plaatsvinden: zuurstof gaat dan naar het bloed en koostofdioxide (CO2) eruit. Er is zuurstof nodig voor de verbranding van voedsel, waarbij energie vrijkomt voor een groot aantal processen.

Daarnaast wordt met de ademhaling koolzuur verwijderd dat wordt geproduceerd bij de verbranding van voedingsstoffen.

Wat is het?

Er zijn grosso modo twee grote soorten longkanker, afhankelijk van hoe de cellen er onder de microscoop uitzien: kleincellige en niet­-kleincellige longkanker. De twee soorten groeien en zaaien zich uit op een andere manier en worden vaak ook anders behandeld.

Kleincellige longkanker

Kleincellige longkanker wordt soms ook 'oat cell cancer' genoemd. Deze kanker groeit over het algemeen sneller dan niet-kleincellige longkanker en kan ook sneller uitzaaien naar de lymfeklieren en andere organen zoals de hersenen, de lever en de botten.

Niet-kleincellige longkanker

Niet-kleincellige longkanker komt vaker voor dan kleincellige: ongeveer 85% van de longkankers zijn niet-kleincellig.

Symptomen

De meeste longkankers veroorzaken geen symptomen in een vroeg stadium waardoor de ziekte pas laat ontdekt wordt, vaak als er al uitzaaiingen zijn.

De volgende symptomen kunnen wijzen op longkanker:

  • een aanhoudende hoest
  • constante pijn in de borst
  • kortademigheid
  • heesheid
  • bloedfluimen
  • gewichtsverlies of een vaak terugkerende longontsteking of bronchitis.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

De behandeling bij longkanker kan bestaan uit oncologische chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, immuuntherapie en/of doelgerichte therapie.

De behandelende arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie of trial genoemd). Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande behandelingen. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij of zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Lamont Jan