AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Kanker

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De kleinste bouwsteen van het menselijk lichaam is de cel. Elke cel heeft een specifieke werking en een bepaalde levensduur. Wanneer een lichaamscel beschadigd of te oud is en niet meer normaal functioneert, sterft ze af en wordt vervangen door een nieuwe cel. Hierdoor wordt de normale activiteit van de organen gewaarborgd.

Soms kan een cel zich abnormaal gaan gedragen waarbij ze zich ongecontroleerd begint te vermenigvuldigen met vorming van een gezwel of tumor. Een tumor kan goedaardig zijn (‘benigne’), maar indien ze de eigenschap ontwikkelt om de omringende gezonde weefsels binnen te dringen, dan spreken we van een kwaadaardige (“maligne”) tumor of kanker. Kankercellen kunnen zich in het menselijke lichaam verspreiden (bijvoorbeeld via lymfevaten of bloedvaten) en uitgroeien tot nieuwe tumoren in andere organen (uitzaaiingen of metastasen).

Kanker is dus het resultaat van een diepgaande en complexe functieverstoring van bepaalde cellen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Kanker kan behandeld worden door middel van oncologische chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, doelgerichte therapie of immuuntherapie. Soms zijn meerdere modaliteiten samen noodzakelijk (bv. Chirurgie + radiotherapie, chirurgie + chemotherapie + radiotherapie,…). Elke kanker is uniek en heeft een andere prognose en behandeling. Ook binnen eenzelfde kanker kan er veel variatie zijn (verschillende subtypes, verschillend stadium).

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024