AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Infecties

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Veel patiënten komen op dienst geriatrie terecht met een infectie. Hoewel infecties op iedere leeftijd voorkomen, zijn oudere mensen vatbaarder voor ernstige infecties. Bovendien presenteren oudere mensen zich vaak met atypische of subtiele symptomen, hetgeen het stellen van de diagnose kan bemoeilijken of vertragen.

De meest voorkomende infecties die op de dienst geriatrie worden gezien, zijn:

  • Urineweginfecties: blaasontsteking, ontstekingen van nier/prostaat/…
  • Luchtweginfecties: keelontsteking, longontsteking (“pneumonie”), …
  • Maag-/darminfecties: virale of bacteriële ontstekingen van maag of darmen
  • Huidontstekingen
  • Virale infecties: griep ('influenza'), Covid-19 …
  • Wondinfecties
  • Geïnfecteerde prothesen

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Infecties kunnen verstrekkende (soms zelfs fatale) gevolgen hebben en dienen dus zo snel mogelijk te worden behandeld. Bacteriële infecties worden behandeld met antibiotica. Virale infecties daarentegen vragen eerder om een symptomatische en/of antivirale medicamenteuze aanpak. Indien medicamenteuze behandelingen niet toereikend zijn, is het soms nodig de infectie operatief te verwijderen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 08/03/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Desimpelaere Patrick