AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Gordelroos

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Gordelroos is een huidinfectie door het varicella zoster virus (gordelroos of zona). Dit virus veroorzaakt, meestal op kinderleeftijd, de waterpokken. Na het doormaken van de waterpokken blijft het virus als het ware slapend (=latent) aanwezig in de zenuwknopen van het lichaam. Het virus kan op ieder moment terug opflakkeren en aanleiding geven tot gordelroos.

Zona of gordelroos ziet er klassiek uit als een rode bandvormige zone op de huid met oppervlakkig allemaal blaasjes. Zona is besmettelijk via het vocht uit deze blaasjes. Zodra deze opgedroogd zijn tot korste,n is dit niet meer besmettelijk. Zona komt voor in een zone of gebied (= dermatoom) dat door één bepaalde zenuw wordt voorzien. Deze zenuw vertrekt vanuit een zenuwknoop waar het virus huist.

Zona kan overal gezien worden op het lichaam. Het komt het meest voor op de romp. Zona geeft jeuk, maar vaak ook pijn. Het gaat om een zenuwpijn die brandend, stekend, prikkend en/of tintelend kan aanvoelen.

Ook na het verdwijnen van de huidletsels kan de pijn aanwezig blijven gedurende meerdere maanden tot jaren. Dit noemen we post-herpetische pijn. De kans op deze zenuwpijn neemt toe naarmate men ouder is.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De diagnose van gordelroos of zona wordt gesteld door de arts op basis van wat hij/zij ziet op de huid en de klachten die de patiënt beschrijft. Indien er blaasjes zijn, wordt soms een wisser genomen van het vocht uit de blaasjes om te bevestigen om welk virus het gaat.

Bij een milde vorm van gordelroos bij een gezond persoon wordt er niet telkens behandeld. Het immuunsysteem is dan in staat de infectie te klaren.

Een behandeling voor gordelroos bestaat uit antivirale medicatie. Die wordt gegeven in tabletvorm. Indien de zona heel uitgebreid voorkomt of het immuunsysteem van de patiënt onderdrukt is, volgt de medicatie via het infuus.

Naast de antivirale behandeling worden aan alle patiënten opdrogende lotions geadviseerd om zo snel mogelijk de huidletsels op te drogen. De letsels genezen normaliter zonder littekens.

Gezien het vaak een pijnlijke aandoening is, wordt soms ook een behandeling gegeven om de zenuwpijn onder controle te krijgen. Daarvoor is de klassieke pijnmedicatie vaak onvoldoende geschikt. Daarrvoor wordt dan specifieke medicatie gegeven die ook wordt gebruikt bij depressie of epilepsie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024