Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Een gebroken hielbeen is vaak een letsel van het ‘onderste spronggewricht’ tussen het sprongbeen (tallus) en het hielbeen (calcaneum).

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Indien het om een recent letsel gaat, is een CT-scan nodig. Bij letsels ouder dan zes maand moet een SPECT-scan gebeuren.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties
Orthopedie en traumatologie

Laatste publicatiedatum: 17/05/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Desmyter Stefan