AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Dumping syndroom

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Wat is het?

Dumping is de benaming voor een te snelle maagontlediging en één van de belangrijkste nevenwerkingen na een gastric bypass. Doordat de pylorus (sluitspier aan uitgang maag) omzeild wordt, wordt het voedsel niet meer in kleine hoeveelheden aan de dunne darm afgegeven, maar wordt het als het ware te snel ‘gedumpt’ in grote ‘brokken’ in de dunne darm. Dit veroorzaakt reacties in het maagdarmkanaal waardoor er klachten kunnen ontstaan in de periode na het eten.

Wat zijn de klachten?

Wat zijn de klachten?

Bij het dumpingsyndroom komen twee soorten klachten voor: vroege en late dumpingklachten.

De vroege dumpingklachten ontstaan een half uur na de maaltijd en variëren van een opgeblazen gevoel, diarree, misselijkheid, hoofdpijn, buikpijn, krampen tot een daling van de bloeddruk (met hierdoor duizeligheid, sufheid en hartkloppingen).

De late dumpingklachten ontstaan wat later (1 tot 1,5 uur) na de maaltijd. Het kan dan gaan om zweten, trillen, een slap gevoel verwardheid en een hongergevoel. Doordat het eten veel te snel in de dunne darm komt, circuleren suikers te snel in de bloedbaan met hierdoor overproductie van insuline (die ervoor moet zorgt dat de suiker uit het bloed in de omliggende weefsels wordt opgenomen). Als de suikerspiegel ook in de bloedbaan alweer genormaliseerd is, wordt er nog steeds insuline geproduceerd, met een suikertekort of hypoglycemie tot gevolg.

De klachten verdwijnen meestal spontaan en verbeteren vaak door platliggen.

Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de oorzaken?

Het dumpingsyndroom kan verschillende oorzaken hebben:

  • té snel eten
  • onvoldoende kauwen
  • drinken tijdens of net na de maaltijd
  • eten van té vet- en/of suikerrijke voedingsmiddelen
  • drinken van suikerrijke dranken (frisdrank en vruchtensappen)
  • een te grote portie eten
  • het innemen van te grote hoeveelheden lactose (melkproducten)
  • een onregelmatig eetpatroon

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De behandeling bestaat in eerste instantie uit dieetaanpassingen en bij onvoldoende resultaat kan gestart worden met medicatie (antidiabetica of somatostatine).

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024