AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Dreigende vroeggeboorte

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een normale zwangerschapsduur bedraagt 40 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.

Soms vindt de geboorte echter eerder plaats. Wanneer de geboorte plaatsvindt voor 37 weken, spreekt men van een vroeggeboorte. Wanneer deze plaatsvindt voor 32 weken, spreekt men van een ernstige vroeggeboorte.

Oorzaak

De oorzaak van vroeggeboorte is niet altijd duidelijk te achterhalen: voortijdig breken van de vliezen, uitzetting van de baarmoeder (zoals bij een tweelingzwangerschap), medische begeleide voortplanting, leefgewoonten …

Mogelijke symptomen

Harde buiken komen vaak voor tijdens de tweede helft van de zwangerschap. Wanneer deze echter regelmatig en pijnlijk zijn en niet verbeteren door rust kan het om vroegtijdige weeën gaan.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Diagnose

Indien je een vermoeden hebt van een dreigende vroeggeboorte wordt dit best gecontroleerd door een gynaecoloog. Je neemt best onmiddellijk contact op met het ziekenhuis of komt langs op het verloskwartier. Dit doet je ook wanneer je bloedverlies of abnormaal vochtverlies hebt tijdens de zwangerschap.

Bij aankomst in het ziekenhuis zullen de eventuele contracties (weeën) opgespoord worden door middel van een cardiotocografie (CTG of monitor). Dit toestel registreert eventuele contracties en de harttonen van uw baby. Daarnaast zal met een echografie de lengte van de baarmoederhals worden nagekeken en zal men nagaan of er tekens van infectie zijn.

Behandeling

Als er sprake is van echte vroegtijdige weeën, is een opname soms nodig. Tijdens deze opname krijg je een behandeling met weeënremmers en wordt medicatie toegediend om de longen van de baby voor te bereiden op een vroeggeboorte. Baby's die te vroeg geboren worden, komen meestal terecht op de dienst neonatologie.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 10/01/2024