AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Doorligwonde

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een doorligwonde, ook wel 'decubitus' genoemd, is een letsel van de huid en het onderliggend weefsel dat ontstaat door langdurige druk op dezelfde plaats. Normaalgezien neem je dan reflexmatig een andere houding aan om de lokale druk te verminderen. Doe je dat niet, dan raken onderliggende spieren en bloedvaten gekneld en stopt de bloedtoevoer in die specifieke zone. Er ontstaat dan een drukletsel.

Wanneer je je niet meer kan bewegen (bv. door verlamming, ziekte of tijdelijk na een ingreep), kunnen al na 1 tot 2 uur de eerste tekenen van een drukletsel ontstaan.

Het eerste teken is roodheid op een plaats waar veel wordt gesteund. Roodheid die niet wit kleurt wanneer je er met je vinger op drukt, wijst op en beginnend letsel. Het is belangrijk deze plaats een tijdje te ontlasten en dus van houding te veranderen. Doe je dat niet, dan zal je op die plaats last krijgen van warmte, tintelingen en pijn. Vervolgens kan er een blaar verschijnen. Blijf je deze plaats verder belasten, dan ontstaat een zwarte plek. Dit duidt op afgestorven weefsel en kan na een lange periode loskomen en een holte achterlaten.

De meest voorkomende plaatsen op het lichaam waar decubitus kan voorkomen zijn de stuit en de hielen. Decubitus kan echter ook op andere plaatsen voorkomen: alle plaatsen waar het bot vrij oppervlakkig onder de huid zit en waar veel steun of druk op wordt uitgeoefend, zijn risicoplaatsen voor het ontstaan van decubitus.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Probeer steeds alert te zijn voor het ontstaan van drukletsels. Je kan deze voorkomen door regelmatig in beweging te komen of (als je voor kortere of langere termijn minder mobiel bent) frequent te veranderen van houding. Gebruik kussens om risicovolle zones te ontlasten. Controleer regelmatig de risicovolle plaatsen en meld aan de verpleegkundige als je eerder al drukletsel had.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 08/03/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Desimpelaere Patrick