AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Chronische spraakstoornissen

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Met deze term verwijzen we naar verworven motorische spraakstoornissen die meestal ontstaan door een neurodegeneratieve ziekte zoals de ziekte van Parkinson, ALS, Guillain-Barré, myastenia gravis, ataxie van Friedreich, ziekte van Huntington en multiple sclerose.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Personen met chronische spraakstoornissen kunnen bij onze dienst terecht voor onderzoek en behandeling. Ook een eenmalig (zelfbetalend) advies is mogelijk.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024