AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Borstvorming bij mannen

De vorming van borsten bij mannen (gynaecomastie) geeft vaak aanleiding tot schaamte en verminderd zelfvertrouwen. De borstvorming kan te wijten zijn aan de opstapeling van vet, de ontwikkeling van borstklierweefsel of een combinatie van beiden.

De oorzaak is meestal ongekend. In bepaalde gevallen kan een hormonale stoornis, het gebruik van bepaalde medicatie of hormonen, een aandoening van de schildklier, een leverziekte of een gezwel van de bijnieren of de testikels aan de oorsprong liggen van de borstvorming bij mannen.

Controle door de arts

Controle door de arts

Nazicht door een endocrinoloog is aangewezen alvorens een chirurgische behandeling voor gynaecomastie uit te voeren.

Bij een éénzijdige borstvorming bij de man moet de zeldzame mogelijkheid van borstkanker eerst uitgesloten worden door beeldvormingsonderzoeken.

Als geen duidelijke oorzaak gevonden wordt, is vaak de enige mogelijke behandeling van gynaecomastie een operatie: een borstverkleining voor mannen.

Hoe verloopt een chirurgische correctie van gynaecomastie?

Hoe verloopt een chirurgische correctie van gynaecomastie?

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving en duurt ongeveer 90-120 minuten.

Het overtollig klierweefsel wordt via een kleine incisie aan de onderrand van het tepelhof verwijderd. Vaak dient de ingreep gecombineerd te worden met een liposuctie van het overtollige vet van de borsthuid om tot een harmonieus resultaat te komen. Enkel verteerbare hechtingen worden gebruikt. Fijne drainagebuisjes worden geplaatst (slangetjes) om het overtollige vocht af te voeren. Deze worden meestal voor ontslag verwijderd.

Je mag het ziekenhuis dezelfde dag verlaten (opname in dagziekenhuis).

Hoe verloopt het herstel?

Hoe verloopt het herstel?
  • Een elastisch korset wordt op het einde van de operatie aangelegd en dit dient 6 weken gedragen te worden (3 weken dag en nacht, daarna nog 3 weken overdag).
  • Je mag douchen na de ingreep. De hechtingen lossen vanzelf op.
  • De borstspieren kunnen de eerste week pijnlijk en stijf aanvoelen. De huid van de borstkas is gezwollen, kan blauwe plekken vertonen en de huid voelt verdoofd aan.
  • Licht werk is mogelijk na 1 week.
  • Intensief sporten met gebruik van de borstspieren wordt afgeraden gedurende 6 weken.
  • Controleconsultaties worden voorzien na 1 week, 6 weken, 3-6 maanden.

Zijn er mogelijke verwikkelingen?

Zijn er mogelijke verwikkelingen?

Zoals bij elke operatie is er een kleine kans op nabloeding. Het overtollige bloed wordt meestal gedraineerd door de drainagebuisjes. Zelden dient een heroperatie te gebeuren om een nabloeding (hematoom) te verwijderen. Het gebruik van het elastisch drukkorset en het respecteren van de postoperatieve instructies maakt de kans op nabloeding zeer klein.

Een infectie van de operatiewonde is zeldzaam, behalve bij rokers en diabetici. Rookstop enkele weken vóór en na de operatie zijn zeker aangewezen. Goede glycemiecontroles bij diabetici zijn eveneens onontbeerlijk. Hoge koorts en roodheid van de borst na de ingreep kan op infectie wijzen en dient onmiddellijk aan je behandelende chirurg gemeld te worden. Een infectie wordt behandeld met antibiotica.

Wordt de behandeling van gynaecomastie terugbetaald?

Wordt de behandeling van gynaecomastie terugbetaald?

Enkel bij de behandeling en operatie van echte gynaecomastie (overontwikkeld borstklierweefsel bij de man, zonder vetophoping) wordt een deel van de kosten terugbetaald door het ziekenfonds.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 13/02/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vertriest Rudolf