AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Astma bij volwassenen

Astma is een veel voorkomende longziekte, een chronische ontsteking van de kleinere luchtwegen. Hierdoor raken ze snel geprikkeld. Dit kan klachten geven zoals kortademigheid, benauwdheid en hoesten. Deze prikkels kunnen aspecifiek zijn zoals sporten, sigarettenrook, koude lucht … maar ook bepaalde allergenen zoals pollen of huisstofmijt ... Dit noemt men bronchiale hyperreactiviteit. Ook kan er meer aanmaak van slijm zijn en kunnen de luchtwegen minder doorgankelijk worden.

  • Klachten bij ongecontroleerde astma zijn onder andere kortademigheid, een benauwd gevoel op de borstkas, hoesten en/of piepende ademhaling. De ernst van de klachten en luchtwegvernauwing (obstructie) is wisselend doorheen de tijd.
  • Een astma-opstoot (ook astma-aanval of exacerbatie genoemd) is een acute verergering van de klachten en luchtwegvernauwing ten opzichte van het normale klachtenpatroon.
  • De diagnose van astma wordt gesteld op basis van het verhaal van een patiënt. Daarop wordt beslist tot het uitvoeren van een longfunctie test (‘blaastest’). Het aantonen van een omkeerbare of reversibele luchtwegobstructie op zo een test is diagnostisch voor astma. Echter een normaal longfunctie test sluit astma niet uit.
  • De behandeling van astma heeft als doel om een goede controle van de klachten te krijgen en de risico op een astma opstoot zo klein mogelijk te maken. Bij astma kunnen er periodes zijn dat je weinig last hebt, afgewisseld met periodes dat je juist veel klachten hebt. De basis van de behandeling is een gezonde levensstijl: niet roken, mijden van irriterende stoffen en stoffen waarvoor meischa vn allergisch is, voldoende lichaamsbeweging, het gewicht onder controle houden.
  • De meeste gebruikte geneesmiddelen voor astma zijn inhalatoren (puffers) die luchtwegverwijders en/of inhalatie-corticosteroïden bevatten om de ontsteking van de luchtwegen lokaal te behandelen.

Er zijn verschillende soorten astma. Astma is op verschillende manieren in te delen.

  • Op basis van ernst: van licht tot ernstig astma
  • Naar type ontsteking: eosinofiel (een bepaald type witte bloedcel) versus niet-eosinofiel astma
  • Type prikkels waar je op reageert: allergisch astma versus niet-allergisch astma.

Ernstig astma

Ernstig astma

Ernstig astma komt gelukkig het minst vaak voor. Ernstig astma is met de klassieke puffers moeilijk onder controle te houden. Hierdoor blijft de patiënt veel klachten hebben en/of moet regelmatig naar het ziekenhuis voor behandeling. Dan kan de arts beslissen om behandeling op te starten met biologicals.

Een biological bestaat uit dierlijk of menselijk eiwit. Ze werken op afweercellen en ontstekingseiwitten die een rol spelen bij het ontstaan van astma. Bij ernstig astma zijn net die ontstekingsreacties van het lichaam vaak heftiger dan bij mensen zonder ernstig astma. Met de medicatie willen we die afweercellen en ontstekingseiwitten afremmen. Doordat de biological een deel van je afweer remt, wordt ook een stap in het ontstekingsproces bij ernstig astma geremd.

Of een behandeling met biologicals mogelijk is, ligt aan het soort astma dat je hebt en hoe ernstig je astma is. Biologicals worden door middel van spuitjes of een pen toegediend. Er zijn ondertussen verschillende soorten biologicals, elk voor een verschillende soort astma.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Lamont Jan