AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Afstaande oren

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

De oorschelp bestaat uit kraakbeen en bevat verschillende plooien. Meestal is bij een afstaand oor één van deze plooien te weinig gevormd en is het kommetje net achter de gehoorgang te groot. Hierdoor gaat het oor verder dan twee centimeter van de schedel afstaan waardoor het beeld van een flapoor ontstaat.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

Bij wens tot correctie kan een otoplastie worden uitgevoerd. Dit is een heelkundige ingreep waarbij er een sneetje aan de achterzijde van de oorschelp wordt gemaakt. Dankzij deze ingreep kunnen permanente hechtingen in het kraakbeen worden aangebracht om de kraakbeenplooien aan te passen. Het kommetje van de oorschelp wordt meestal verkleind en de oorlel kan in het juiste vlak geroteerd worden.

Bij pasgeborenen (jonger dan zes weken) is het kraakbeen nog zeer soepel en vervormbaar zodat een oorschelpdeformatie gecorrigeerd kan worden door het aanbrengen van een spalkje.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith, Dr. Vertriest Rudolf