AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Preoperatief medicatiebeleid

Een goed en eenduidig preoperatief beleid reduceert de kans op overlijden, verhoogt de patiëntveiligheid alsook de patiënttevredenheid. Het E17-ziekenhuisnetwerk, waartoe ook onze ziekenhuizen behoren, werkte om die reden, in nauwe samenwerking met de huisartsenkringen, een uniform preoperatief medicatiebeleid uit. Onze digitale oplossing, met name de bridging app, laat bovendien een vlotte en eenvoudige preoperatieve voorbereiding van patiënten toe.

Via onderstaande knop vind je de preoperatieve medicatieadviezen en de bridging app.

We stimuleren graag het gebruik van de preop eForm door de huisarts voor een vlotte en volledige preoperatieve patiëntkarakterisatie.