AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Zelfrijdend busje ‘Olli’ overbrugt vanaf 2020 afstand tramhalte - ingang AZ Maria Middelares

Vandaag de dag is het al mogelijk gebruik te maken van een bemande pendelbus op weekdagen tussen 7.30 en 17.30 uur. Steeds vaker klinkt de vraag van patiënten en bezoekers om deze dienstverlening uit te breiden zodat ze er ook ’s morgens vroeg, ’s avonds tot na de bezoekuren en in het weekend gebruik van kunnen maken.

“Ons bewust van deze vraag gingen we al bij de planning van de nieuwbouw in gesprek met De Lijn, in de hoop een aftakking van het traject van de bus of een busje dat aansluit op de halte op de Kortrijksesteenweg te realiseren. Recent is echter gebleken dat dit de komende jaren niet aan de orde is. Vandaar dat we nu zelf op zoek zijn gegaan naar een duurzaam alternatief met uitgebreide rijtijden”, klinkt het bij ir. Christophe Mouton, algemeen directeur. Het ziekenhuis schreef een bestek uit voor een elektrisch zelfrijdend busje dat beantwoordt aan de hoogste veiligheidsnormen.

‘Olli’ kan per rit acht passagiers zittend vervoeren en is ook rolstoeltoegankelijk
‘Olli’ kan per rit acht passagiers zittend vervoeren en is ook rolstoeltoegankelijk

Met ‘Olli’ op stap

Naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure is beslist een samenwerking aan te gaan met LM Industries Group. Deze Amerikaanse aanbieder legde, rekening houdend met de strenge technologische en autonome vereisten voor dit project, de economisch meest voordelige offerte neer, bekeken over een termijn van 4 jaar.

‘Olli’ rijdt al op verschillende plaatsen in de wereld succesvol rond en komt nu dus ook naar België. Uiterlijk begin 2020 zal hij verschijnen op de site van AZ Maria Middelares. ‘Olli’ kan per rit acht passagiers zittend vervoeren en is ook rolstoeltoegankelijk. Het zelfrijdend busje legt een verkeersluw traject af tussen tramhalte ‘AZ Maria Middelares-Maalte’ en de ingang van het ziekenhuis. Voorzien van LIDAR-sensoren en radars heeft de shuttle op elk moment een 360°-zicht op de omgeving, waardoor de veiligheid maximaal gegarandeerd wordt. In de beginfase zal evenwel steeds een begeleider meerijden om passagiers volledig vertrouwd te maken met de technologie.

Het project wordt mee voorbereid, opgezet en opgevolgd door Vias institute dat vanuit zijn expertise een adviserende rol heeft en zo ook verdere ervaring met zelfrijdende technologie kan opbouwen.

We're very pleased to deploy the newest version of Olli in Europe with AZ Maria Middelares, a forward-thinking institution seeking the best experiences for its patients. While Olli can be customized for any customer or campus, we're excited that the first European deployment of Olli 2.0 will provide patients and families with a better and more comfortable mobility experience on hospital grounds

Vikrant Aggarwal, president of Local Motors