AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Wetenschappelijke publicatie over succesvolle aanpak van vaginale stuitbevallingen in AZ Maria Middelares

Nadat een studie in The Lancet in 2000 de vaginale stuitbevallingen ten onrechte negatieve resultaten toeschreef, raakten ze een tijdlang in onbruik. Nochtans blijken de resultaten voor de baby’s mits een goede selectie gelijkaardig en zijn er in die omstandigheden voor de moeders minder risico’s aan verbonden. Het is dus belangrijk de vaginale stuitbevalling opnieuw te introduceren en de skills van de gynaecologen hierin aan te scherpen.

In de publicatie worden de verschillende stappen beschreven die nodig zijn voor de uitrol van een succesvol stuitprogramma: de stuitraadpleging (waar de voorwaarden voor een vaginale stuitbevalling en alle pro’s en con’s van vaginaal bevallen versus keizersnede worden overlopen), de walking epidural (waarmee de mobiliteit van de benen voldoende is om verschillende houdingen te kunnen aannemen tijdens arbeid en bevalling) ), en tot slot de herhaaldelijke training van het hele team (gynaecologen, vroedvrouwen, anesthesisten en pediaters).

Als ouders tijdens de stuitraadpleging horen dat ze aan de voorwaarden voor een vaginale stuitbevalling voldoen, zijn ze meestal zeer gemotiveerd om een vaginale stuitbevalling te laten plaatsvinden.
Als ouders tijdens de stuitraadpleging horen dat ze aan de voorwaarden voor een vaginale stuitbevalling voldoen, zijn ze meestal zeer gemotiveerd om een vaginale stuitbevalling te laten plaatsvinden.

Uit het onderzoek bij 111 vrouwen die zich aangemeld hebben op de stuitraadpleging (mei 2019-augustus 2021) blijkt het volgende: 86,5 % (n = 96) van de patiënten met een baby in stuitligging kwam op basis van de selectiecriteria in aanmerking voor een vaginale stuitbevalling. De keuze voor een vaginale stuitbevalling is volledig vrij: 77% van de ouders (n = 74) stemde hiermee in. Finaal kon 54% (n = 40) vaginaal bevallen. Bij de overige vrouwen vond alsnog een keizersnede plaats.

Feedback patiënten

Aanstaande ouders betreden de stuitraadpleging vaak wat gereserveerd en zijn eerder geneigd om een keizersnede te laten plaatsvinden. Maar als ze na de uitgebreide informatie tijdens de stuitraadpleging horen dat ze aan de voorwaarden voldoen, zijn ze meestal zeer gemotiveerd om een vaginale stuitbevalling te laten plaatsvinden. Daarbij zijn ze positief over de keuzevrijheid en de tijdsinvestering van het hele team.

Meer weten?

  • Casteels, M., Podevyn, K., Vanoverschelde, H. et al. 2021. “Implementation of a breech program in a Belgian obstetric team”, International Journal of Gynecology and Obstetrics. DOI: 10.1002/ijgo.14003.